Automatický tisk etiket

zebra zt410 kodys

Na základě požadavků zákazníků na automatický tisk na tiskárnách etiket Zebra  jsme rozpracovali a aplikovali již několik řešení. Zákazníci naráží na tuto situaci v případech, kdy na pracovišti s tiskárnou není počítač, nebo není možné jeho program upravit tak, aby generoval data pro tisk. V některých provozech je použití počítače obtížné, nebo zbytečné.

Typickým požadavkem zákazníků je vyvolání tisku předdefinované etikety zasláním textového řetězce, třeba dat ze snímače čárového kódu. Požadavky jsou i na tisk etikety po aktivaci jednoho z několika binárních vstupů. Každému vstupu pak odpovídá příslušný vzor etikety.

Pro tyto případy jsme v oddělení zákaznických služeb realizovali software, který je spuštěn přímo v tiskárně etiket. Tento software hlídá vstup dat z předem definovaného portu tiskárny a zajišťuje na přijatá data odpovídající reakci. Vstupní port může být nejen seriový (COM) nebo paralelní (LPT), ale i porty TCP nebo UDP, pokud je tiskárna prostřednictvím ZebraNet printserveru připojena k síti Ethernet.

Realizovaná a v provozu nasazená je například aplikace, kdy je k tiskárně připojen přímo snímač čárového kódu prostřednictvím seriové linky RS-232. Program v tiskárně kontroluje strukturu a kontrolní součet snímaného čárového kódu a zajišťuje jeho tisk na etikety. V případě chyby je vytištěna etiketa s upozorněním pro obsluhu a popisem chyby.

Ještě jednodušší je realizace opakovaného tisku stejné etikety. Na etiketě mohou být  variabilní objekty, které zadá operátor a mohou zde být i automaticky aktualizované objekty jako počítadla, nebo třeba údaj o datu a čase. Jako příklad lze uvést tisk etiket na jednotlivých linkách v cukrovaru. Pomocí snímače čárového kódu a klávesnicové jednotky s displejem zadá operátor několik údajů o vyráběném produktu a spustí tisk. Automatický aplikátor etiket pak polepuje jednotlivé projíždějící palety. Po dobu výroby jedné šarže produktu se tiskne identická etiketa. Prašné prostředí balírny v cukrovaru je IT technice velmi nepříznivé. Použití počítače bylo tedy v této aplikaci nežádoucí.