Zdravotnictví - využití čárového kódu a RFID

Zdravotnictví je oblastí, kde využití různých technologií automatické identifikace nabývá velmi rychle na velkém významu. Nejde zde již pouze o identifikaci pacientů, zdravotnické techiky a přístrojů používaných k léčbě, ale čím dále o poskytnutí aktuálních informací jednotlivým členům zdravotnického personálu v reálném čase a na místech, kde je to zapotřebí. Velkou roli zde hrají mobilní terminály a počítače s bezdrátovou konektivitou, které požadované informace činí dostupnými kdekoli a kdykoli. Přehled snímačů 2D kódů vhodných pro využití v rámci směrnice EU 2011/62/EU naleznete zde.