Evidence zdravotnické techniky

Pro koho je řešení evidence zdravotnické techniky určeno

  • nemocnice
  • polikliniky
  • další větší zdravotnická zařízení

Funkce a výhody evidence zdravotnické techniky pomocí čárového kódu

Evidence údajů o zdravotnické technice

Evidence veškerých potřebných údajů o jednotlivých kusech zdravotnické techniky, typicky jde o přístroje používané k léčbě.

Nejde pouze o evidenci údajů o zařízení, ale zejména o evidenci veškerých akcí, které byly se zařízením prováděny. Jedná se o pravidelné i nepravidelné kontroly, opravy, kalibrace a zkoušky. Systém pomáhá personálu sledovat termíny povinných kalibrací a dalších aktivit. S dostatečným předstihem upozorní obsluhu na zařízení, u něhož je nutné provést pravidelnou kontrolu či kalibraci. Stejně tak systém automaticky upozorňuje na situace, kdy případně některý z termínů provedení kalibrace či kontroly nebyl dodržen.

Evidence léčebných procedur vázaných na konkrétní pacienty

O každé léčebné proceduře jsou vedeny a archivovány přehledy včetně použité zdravotnické techniky.

Lze tedy kdykoli zpětně dohledat, kolikrát a kdy se daný pacient v zdravotnickém zařízení léčil, jaká zdravotnická technika byla k jeho léčbě použita, a kdo rozhodl o jejím použití.

Inventura

Systém také dokáže pracovat se zdravotnickou technikou jako s „běžným“ hmotným majetkem a s pomocí mobilního terminálu (malého přenosného počítače) provádět pravidelnou inventarizaci. K tomuto účelu slouží speciální etikety, jimiž je označeno každé sledované zařízení. Štítky se ze systému vytisknou a polepí se jimi zařízení pro účely evidence a následné inventury. Obsluha pak při inventuře obchází místnosti a snímá čárový kód ze zařízení. Odpadá jakékoliv zapisování na papír, vše je již zaznamenáno v informačním systému. Časové úspory při inventuře pomocí čárových kódů oproti klasické „papírové inventuře“ jsou obrovské.

Zaujal Vás systém pro evidenci zdravotnické techniky? Kontaktujte nás pomocí formuláře.