Instalace mobilních zařízení a bezdrátových sítí

Důležitou částí integrace dodávané technologie je instalace zařízení přímo na lokalitě zákazníka. Instalace je prováděna v převážné většině přímo našimi technickými pracovníky, ve výjimečných případech dodavatelsky, vždy však s plnou zodpovědností za provedenou instalaci.

Hlavní výhody pro zákazníka

komplexní řešení s jedním zodpovědným dodavatelem zajišťuje:

  • Spolehlivý provoz
  • Šetření vlastních zdrojů
  • Neřešíte bezpečnost práce (instalace ve výškách atd.)

Součástí dodávek bezdrátových sítí je nejen fyzická instalace přístupových bodů bezdrátové sítě včetně napájení a bezdrátových přepínačů, ale i zajištění instalace rozvodů kabeláže sítě LAN. Instalace tvoří také neodmyslitelnou součást integrace systémů tvořených stacionárními snímači čárového kódu či RFID. Samozřejmostí je precizní zpracování mechanických konstrukcí, které jsou předpokladem pro dlouhodobou spolehlivou funkčnost. 

Zajišťujeme tyto instalace:

  • Komponent bezdrátových sítí (přístupové body, přepínače)
  • Kabeláže sítí LAN
  • Stacionárních snímačů (brány, dopravníky, linky atd.)
  • Termotransferových tiskáren nebo tiskáren karet
  • Vozíkových terminálů
  • Automatických aplikátorů etiket

Jednotlivé fáze zakázek pro návrh a realizaci bezdrátových sítí

Site survey

Site survey

Před vlastní instalací bezdrátové sítě je potřeba provést posouzení prostředí na šíření signálu - tzv. site survey. Jedná se o proměření signálu v prostředí zákazníka. Měření šíření RF signálu a analýza spektra podle standardu se vykonává v pásmu 2,4 GHz (2400 až 2483 MHz) a v případě potřeby v pásmu 5 GHz. 

Při měření jsou respektována specifika instalace jako např. prostorové uspořádání pokrývaných ploch, rušení, možnosti instalace pevné datové sítě, typy antén apod. Výstupem je zpráva o měření WLAN obsahující návrh optimálního počtu a rozmístění přístupových bodů (access pointů) a použitých antén tak, aby bylo zaručeno spolehlivé a rychlé bezdrátové spojení celé plochy.

Rozvod sítě ethernet

Následně je nutné zajistit rozvod datové sítě ethernet k jednotlivým přístupovým bodům. V případě, že zákazník nedisponuje vlastními možnostmi instalace datové infrastruktury, naši specialisté provedou instalaci kabeláže včetně jejího ověření.

Vlastní implementace bezdrátové sítě

Současně s datovou kabeláží se obvykle instalují i přístupové body. Jedná-li se o klasické Wi-Fi access pointy je vhodné, aby byly ještě před zavěšením náležitě zkonfigurovány pro vzdálenou správu a management. Instaluje-li se přepínaná bezdrátová síť, při montáži access pointů je ověřena funkčnost jejich napájení po ethernetu. Následuje instalace bezdrátových přepínačů (RF switch) dle požadavků zákazníka.

Měření a proměření nainstalované bezdrátové sítě

Zapojenou bezdrátovou síť je vhodné znovu proměřit. Svým zákazníkům nabízíme proměření bezdrátových sítí pomocí specializovaného programu, který umožňuje přehledné zobrazení kvality signálu v rámci vaší sítě.

Pro více informací či poptávku po instalaci zařízení, bezdrátových sítí nebo přístupových bodů nás kontaktujte prostřednictvím formuláře nebo telefonicky na čísle +420 233 097 911.


Související odkazy: