Konfigurace mobilních zařízení a bezdrátové infrastruktury

Konfiguraci zařízení provádíme obvykle před dodáním zařízení zákazníkovi v našem servisním oddělení. Jedná se o konfiguraci přistupových bodů (tzv. access pointů), bezdrátových RF přepínačů a mobilních terminálů, testování funkčnosti bezdrátových zařízení a výrobu instalačních a konfiguračních balíčků.

Konfigurace mobilních terminálů zahrnuje:

 • Nastavení profilu bezdrátové sítě
 • Export nastavení z registrů do REG souborů
 • Nastavení klientské aplikace
 • Zabránění běžnému uživateli v přístupu do nastavení operačního systému
 • Automatické spouštění aplikace po restartu
 • Vytvoření skriptů pro specializované použití (instalace programového prostředí třetích stran, certifikátů apod.)

Konfigurace prvku bezdrátové infrastruktury (AP, RFS) zahrnuje:

 • Nastavení základních komunikačních parametrů na vrstvách L2 a L3
 • Vytvoření WLAN se zabezpečením pomocí šifrování a autentizace
 • Nastavení podpory VLAN, STP, QoS, WMM, SNMP, IDS, mesh apod.

Aktualizace či tzv. downgrade firmware nebo operačního systému

Upgrade firmware nebo operačního systému je proces, jehož prostřednictvím docílíme:

 • Implementaci nejnovějších funkcionalit, které výrobce průběžně inovuje a doplňuje
 • Odstranění chyb předchozích verzí

Pro zajištění kompatibility nových zařízení se zařízeními již provozovanými je možné rovněž provádět downgrade. Doporučujeme však využívat pokud možno vždy aktuální verze firmware, a to z důvodu zajištění maximální funkcionality a stability zařízení.

Konfigurace snímačů

Podle požadavků zákazníka můžeme provést specifické nastavení parametrů snímačů čárových kódů, mezi něž patří:

 • Nastavení komunikačního rozhraní
 • Povolení/zákaz snímání určitého typu čárového kódu
 • Nastavení kompatibility s národní klávesnicí
 • Hlasitost zvukové indikace
 • Prefix a suffix, tj. znaky přenášené do hostitele před a za sejmutým čárovým kódem
 • Nastavení pravidel rozšířeného formátování kódů (ADF = Advanced Data Formatting)

Konfigurace systémů pro vzdálenou správu mobilních zařízení

Systém pro vzdálenou správu mobilních zařízení SOTI MobiControl umožňuje automatizovanou konfiguraci, upgrade či downgrade mobilních zařízení od společnosti Zebra Technologies. Předpokladem instalace SOTI MobiControl serveru je funkční čistá instalace operačního systému na fyzickém nebo virtuálním stroji.

Konfigurace SOTI MobiControl zahrnuje následující kroky:

 • Instalace vlastního SOTI MobiControl serveru
 • Vygenerování zákaznických konfiguračních a aplikačních balíčků
 • Vytvoření profilů pro staging, atd.
 • Zaškolení administrátorů SOTI MobiControl

K doplňkovým službám patří vygenerování automatizovaných balíčků pro update OEM operačního systému mobilních terminálů nebo kompletních zákaznických OS image. Veškeré konfigurační služby jsou vykonávány vyškolenými a certifikovanými profesionály naši společnosti.

V případě zájmu o konfiguraci vašich zařízení či bezdrátové infrastruktury nás kontaktujte prostřednictvím formuláře nebo telefonicky na čísle +420 233 097 911.


Související odkazy: