Konfigurace bezdrátových sítí a mobilních terminálů

Konfiguraci zařízení provádíme obvykle před dodáním zařízení v prostorách společnosti Kodys. Jedná se o konfiguraci access pointů, bezdrátových přepínačů a mobilních terminálů, testování funkčnosti zařízení a výrobu instalačních a konfiguračních balíčků.

Konfigurace mobilního terminálu zahrnuje:

 • Nastavení profilu bezdrátové sítě
 • Export nastavení z registrů do REG souborů
 • Nastavení klientské aplikace
 • Zabránění běžnému uživateli v přístupu do nastavení operačního systému
 • Automatické spouštění aplikace po restartu
 • Vytvoření skriptů pro specializované použití (instalace programového prostředí třetích stran, certifikátů apod.)

Konfigurace prvku bezdrátové infrastruktury (AP, RFS) zahrnuje:

 • Nastavení základních komunikačních parametrů na vrstvách L2 a L3
 • Vytvoření WLAN se zabezpečením pomocí šifrování a autentizace
 • Nastavení podpory VLAN, STP, QoS, WMM, SNMP, IDS, mesh apod.

Upgrade/downgrade firmware nebo operačního systému

Upgrade firmware nebo operačního systému je proces, jehož prostřednictvím docílíme:

 • implementaci nejnovějších funkcionalit, které výrobce průběžně inovuje a doplňuje
 • odstranění chyb předchozích verzí

Pro zajištění kompatibility nových zařízení se zařízeními již provozovanými je možné rovněž provádět downgrade. Doporučujeme však využívat pokud možno vždy aktuální verze firmware, a to z důvodu zajištění maximální funkcionality a stability zařízení.

Konfigurace snímačů

Podle požadavků zákazníka můžeme provést specifické nastavení parametrů snímačů čárových kódů, mezi něž patří:

 • nastavení komunikačního rozhraní
 • povolení/zákaz snímání určitého typu čárového kódu
 • nastavení kompatibility s národní klávesnicí
 • hlasitost zvukové indikace
 • prefix a suffix, tj. znaky přenášené do hostitele před a za sejmutým čárovým kódem
 • nastavení pravidel rozšířeného formátování kódů (ADF = Advanced Data Formatting)

Konfigurace SOTI MobiControl

Systém SOTI MobiControl umožňuje automatizovanou konfiguraci, upgrade a správu mobilních zařízení Zebra. Předpokladem instalace SOTI MobiControl serveru je funkční čistá instalace operačního systému na fyzickém nebo virtuálním stroji.

Konfigurace SOTI MobiControl zahrnuje následující kroky:

 • instalace vlastního SOTI MobiControl serveru
 • vygenerování zákaznických konfiguračních a aplikačních balíčků
 • vytvoření profilů pro staging, atd.
 • zaškolení administrátorů SOTI MobiControl

K doplňkovým službám patří vygenerování automatizovaných balíčků pro update OEM operačního systému mobilních terminálů nebo kompletních zákaznických OS image.

            

Veškeré konfigurační služby jsou vykonávány vyškolenými a certifikovanými profesionály společnosti Kodys.

V případě vašeho zájmu nás kontaktujte pomocí formuláře.