Návrh a realizace bezdrátových sítí

Naše nabídka:

 • implementace Wi-Fi sítě
 • konzultace
 • site survey - měření signálu v prostředí zákazníka
 • vzdálená správa Wi-Fi sítě
 • diagnostika Wi-Fi sítě

Prostory, do kterých zavádíme Wi-Fi sítě

V tomto ohledu v podstatě není omezení. Tým Professional Services KODYSu má zkušenosti s implementací jak v rozlehlých prostorách skladů, výroby apod., tak v kancelářích či menších provozech.  

 • sklady
 • výrobní haly
 • venkovní prostory podniků
 • kanceláře
 • maloobchod
 • nemocnice
 • banky atd.

Fáze zakázek

Site survey

Před vlastní instalací bezdrátové sítě je potřeba provést posouzení prostředí na šíření signálu - tzv. site survey. Jedná se o proměření signálu přímo v konkrétním prostředí zákazníka. Měření šíření RF signálu a analýza spektra podle standardu  se vykonává standardně v pásmu 2,4 GHz (2400 až 2483 MHz) v rozsahu 1. - 13. kanálu a v případě potřeby v pásmu 5 GHz v rozsahu kanálů 36 - 140.

Při měření jsou respektována specifika instalace jako např. prostorové uspořádání pokrývaných ploch, rušení, možnosti instalace pevné datové sítě, typy antén atd.

Výstupem každého měření prováděného naší společností je Zpráva o měření WLAN obsahující návrh optimálního počtu a rozmístění přístupových bodů a použitých antén tak, aby bylo zaručeno spolehlivé a rychlé bezdrátové spojení na celé ploše pokrývané plochy. Nutnou podmínkou pro zpracování výsledků měření je aktuální plán půdorysu měřených prostor dodaný v elektronické podobě. V tomto plánu by měly být vyznačeny již instalované aktivní prvky.

Rozvod sítě ethernet

Následně je nutné zajistit rozvod datové sítě ethernet k jednotlivým přístupovým bodům. V případě, že zákazník nedisponuje vlastními možnostmi instalace datové infrastruktury, může se pochopitelně obrátit na společnost KODYS, která ve spolupráci se specialisty na sítě LAN provede instalaci kabeláže včetně jejího ověření.

Vlastní implementace bezdrátové sítě

Současně s datovou kabeláží se obvykle instalují i přístupové body. Jedná-li se o klasické Wi-Fi access pointy je vhodné, aby byly ještě před zavěšením náležitě zkonfigurovány, aby bezdrátová síť začala ihned správně pracovat a přístupové body byly dostupné pro vzdálený management. Instaluje-li se přepínaná bezdrátová síť, při montáži access pointů je ověřena funkčnost jejich napájení po ethernetu. Následuje instalace bezdrátových přepínačů, které musí být zkonfigurovány podle požadavků zákazníka. Společnost KODYS má proškolené certifikované pracovníky zabývající se implementací a konfigurací zařízení pro bezdrátovou infrastrukturu.

Měření nainstalované bezdrátové sítě

Zapojenou bezdrátovou síť je vhodné znovu proměřit. Svým zákazníkům nabízíme proměření nainstalovaných bezdrátových sítí pomocí specializovaného programu.