Instalace a integrace systému vzdálené správy mobilních zařízení

Mezi naše služby patří i služba instalace a integrace systému vzdálené správy pomocí řešení SOTI MobiControl. Tuto službu využijete v případě, že potřebujete svá zařízení uvést do provozu, nakonfigurovat, nebo odstranit problém, při kterém není možná fyzická přítomnost vašich techniků u zařízení. Využitím tohoto řešení odpadají náklady spojené s dopravou techniků, což šetří i čas.

Systém pro správu mobilních zařízení (Mobile Device Management) je komplexní nástroj pro nasazení, provoz a správu mobilních zařízení. Nová zařízení (ať už se jedná o mobilní terminál, nebo firemní smartphone) přináší zjednodušení hromadného nasazení, průběžný monitoring provozu zařízení i vzdálenou podporu uživatelů v případě potřeby.

"Řešte žádosti o pomoc IT na dálku, jako byste tyto problémy řešili osobně"

Technické problémy se také často stávají. Závady počítačů, selhání systému a zařízení mohou omezit vaši obchodní činnost. Místo podpory po telefonu, která vyžaduje více času a zvyšuje náklady, si IT profesionálové raději volí řešení SOTI MobiControl, které poskytuje okamžitou vzdálenou podporu svým klientům kdekoliv a kdykoliv. Tato služba poskytuje bezpečné připojení ke vzdáleným mobilním terminálům, přístup k souborům a aplikacím, jejich správě, nastavení a podpoře.


SOTI MobiControl

Systém určený pro management zařízení nabízí komplexní správu firemních mobilních zařízení. Umožňuje centrálně řídit, podporovat a sledovat zařízení nezávisle na jejich typu, operačním systému a umístění. Výsledkem je spolehlivé, efektivní a přehledné využití zařízení podle individuálních potřeb.

Největší výhodou SOTI MobiControl je jednoduchost použití u různých typů a značek zařízení (mobilní terminály Zebra, Honeywell a další) v kombinaci s naší přidanou hodnotou - což je dlouholetá zkušenost s jejich instalací, nasazením a specifickým způsobem konfigurace v nejrůznějších prostředích průmyslu.   

vzdálená správa mobilních zařízení

Výhody nasazení systému vzdálené správy:

  • Rychlé a snadné nasazení a zprovoznění zařízení
  • Jednoduše a bezpečně instaluje a aktualizuje aplikace
  • Zkracuje prostoje mobilních zařízení na minimum

Konfigurace SOTI MobiControl zahrnuje následující kroky:

Automatizovaná konfigurace zařízení

K dalším doplňkovým službám patří i vygenerování automatizovaných konfiguračních balíčků nebo kompletních OS balíků (tzv. Image), které umožní opětovné nakonfigurování zařízení po jejich návratu z opravy, kde jsou zařízení uvedena do továrního nastavení (tzv. factory default). Ve spojení s dohodnutým servisním kontraktem tato služba pomáhá zkrátit dobu opravy a opětovného nasazení zařízení do provozu. Vaše IT specialisty zaškolíme na zavádění těchto balíčků a balíčky budeme pro vás v pravidelných intervalech, nebo v případě potřeby aktualizovat.


V případě zájmu o instalaci systému vzdálené správy nás kontaktujte pomocí formuláře, nebo telefonicky na čísle +420 233 097 911.