Konzultace

Konzultační činnost velmi úzce souvisí s činností analytickou a vzhledem k zaměření naší společnosti na ní klademe velký důraz. Pro každé nabízené řešení, ať už jde o systém řízeného skladu, sledování výroby, evidenci majetku atd., máme k dispozici konzultanty, kteří disponují nejenom podrobnými znalostmi nabízeného řešení, ale hlavně mají mnohaletou praktickou zkušenost s řešenou problematikou. Dokáží tak zákazníkovi doporučit a prezentovat vhodné řešení a technologie, ale hlavně zhodnotit situaci a potřeby zákazníka z praktického hlediska a navrhnout vhodný postup implementace vybraného řešení v konkrétních podmínkách zákazníka.

Konzultanti jsou zákazníkovi k dispozici jak v úvodní fázi projektu, kdy dochází k výběru vhodného řešení a rozhodnutí o dalším postupu, tak po celou dobu implementace řešení a samozřejmě i po jejím ukončení a zahájení rutinního provozu implementovaného řešení.

Naše společnost je zakládajícím členem sdružení GS1 ČR (dříve EAN ČR) a naši konzultanti se pravidelně zúčastňují školení a seminářů pořádaných touto organizací. V rámci konzultací proto zákazník může získat také rady a doporučení ohledně využití čárových kódů v systému EAN/UCC (hlavně značení logistických jednotek), RFID, EDI komunikace či datové synchronizace.