Stacionární snímače a kamery

Doba, kdy jako výstupní kontrola postačovala vizuální kontrola pracovníkem, je nenávratně pryč. Dnešní vysoké požadavky na přesnost, produktivitu a nulovou chybovost ve výrobních a skladových procesech dokáží zajistit jen vyspělé technologie, mezi které bezesporu patří kamerové systémy a stacionární snímače čárového kódu.

Dosáhneme také přesných výsledků při čtení 1D/2D čárových kódů za zhoršených světelných podmínek, nekvalitně vytištěného kódu nebo při vysokých rychlostech pohybu kódu. Samozřejmostí je podpora čtení OCR. Příkladem je možnost přečtení sériového čísla vyraženého do povrchu kovového výrobku. 

Technologie kamerových systémů je založena na zpracování obrazu a následném vyhodnocení dle nastavených algoritmů. Kamery dokáží identifikovat a kontrolovat až tisíce dílů za minutu a vynačují se vysokou spolehlivostí, krytím a robustností. Pomocí kamerových systémů lze kontrolovatr prakticky vše - od kontroly kompletnosti, umístění a pozice součástí výrobku, měření rozměrů a odchylek až po kontrolu správnosti barev. Díky těmto systémům a technologií dokážeme identifikovat cokoliv podle tvaru nebo barvy.

Použití kamerových systémů

► Kontrola

Jednoznačným cílem nasazení kamerových systémů je snížení zmetkovitosti a následná úspora nákladů a času na opravu. Systémy nachází své uplatnění napříč průmyslovými odvětvími počínaje elektrotechnickým a automobilovým až k farmaceutickému. Kontrolovat lze prakticky vše a to přes kontrolu kompletnosti, umístění a pozice součástí výrobku, měření rozměrů, kontroly podle barev až po rozpoznávání specifických vzorků.

Navádění a třídění

Kamerové systémy jsou hojně využívány v systémech s automatickou manipulací materiálu a v robotických aplikacích ke správnému výběru, seřazování a ukládání na základě definovaného algoritmu. Námi dodávané kamerové systémy podporují většinu řídících protokolů robotů což usnadňuje integraci systémů strojového vidění do robotických aplikací.

Identifikace

Se systémy strojového vidění dokážeme nejenom identifikovat podle tvaru či barvy, ale dosahujeme vynikajících výsledků při čtení 1D/2D kódů za zhoršených světelných podmínek, nekvalitně vytištěném kódu a při vysokých rychlostech. Samozřejmostí je podpora a identifikace OCR.

Stacionární snímače

Stacionární snímače jsou čtečky určené zejména pro montážní linky a prostředí s velkým objemem snímání. Snímače obvykle slouží pro upevnění k výrobní lince, kde se za pohybu snímá čárový kód v nejrůznějších úhlech, stranách a rychlosti. Cílem stacionárních snímačů je automatizovat proces identifikace výrobků založených na čtení čárových kódů.