EAN 13 a EAN 8 - nejznámější čárový kód pro zboží v obchodní síti

EAN 13 a AEN 8 - nejznámější čárový kód pro zboží v obchodní síti
EAN je nejznámější čárový kód užívaný pro zboží prodávané v obchodní síti. Tento čárový kód může užívat každý stát zapojený do systému EAN UCC. Čárový kód EAN dokáže kódovat číslice 0 až 9, přičemž každá číslice je kódována dvěma čárami a dvěma mezerami.

Může obsahovat buďto 8 číslic (EAN-8, pro označování rozměrově malých výrobků) nebo 13 číslic (EAN-13). První dvě nebo tři číslice vždy určují stát původu (např. ČR má číslo 859), dalších několik číslic (většinou čtyři až šest) určují výrobce a zbývající číslice kromě poslední určují konkrétní zboží. Poslední číslice je kontrolní - ověřuje správnost dekódování.

Čísla jednotlivým státům přiděluje sdružení GS1 se sídlem v Bruselu. Čísla výrobcům přiděluje v ČR GS1 Czech Republic.


Související odkazy