Technologie hlasového rozpoznávání

Jedná se o technologie automatické identifikace založené na rozeznávání a digitalizaci lidského hlasu a naopak na interpretaci dat ve formě hlasu, a to zejména s využitím speciálních mobilních terminálů. Od „klasických“ technologií automatické identifikace se tedy liší tím, že informace uživatel nezískává vizuální formou (např. prostřednictvím displeje mobilního terminálu), ale slyší je. Naopak, svoji činnost uživatel potvrzuje hlasovými příkazy, tedy nikoli pomocí klávesnice mobilního terminálu apod. Tato technologie se označuje jako Pick by Voice (Voice Picking) neboli vychystávání hlasem.

Přednosti hlasové technologie

Komunikační rozhraní mezi uživatelem a systémem je redukováno na jednoduchý dialog a proto hlasová technologie disponuje oproti ostatním technologiím řadou výhod:

  • zvýšení produktivity (běžně o 10 - 15 %)
  • zvýšení přesnosti (běžně na 99,99 %)
  • rychlejší zaškolení obsluhy (snížení nákladů až o 50 %)
  • zlepšení bezpečnosti při práci
  • rychlá návratnost investice

 

Kde použít hlasovou technologii

Hlasové technologie lze s výhodou použít v mnoha různých oblastech. Jedná se zejména o:

  • řízení skladových operací ve skladech a distribučních centrech (vychystávání zboží, doplňování, zaskladňování apod.)
  • řízení skladových operací ve skladech chladíren a mrazíren
  • aplikace ve výrobě podporující manipulace s materiálem
  • pravidelné kontroly zařízení v automobilovém a leteckém průmyslu nebo kontroly technologických celků

 

Hlasové technologie Vocollect

Společnost Vocollect, jejíž řešení KODYS dodává, se hlasovým technologiím věnuje již přes 20 let. Její systémy zvládají syntézu lidského hlasu ve třiceti světových jazycích včetně češtiny (!) a jsou označovány jako tzv. "speaker-dependent". To znamená, že každý nový uživatel nejdříve „naučí“ systém svou výslovnost potřebných hlasových povelů. Počet povelů jsou obvykle desítky a jejich "naučení" zabere obvykle 10 až 20 minut. Tento čas se však bohatě vrátí při práci, kdy se velmi zřídka kdy stává, že systém odpověď uživatele nedokáže správně interpretovat a ten ji musí zopakovat. Takto vytvořený hlasový profil uživatele je uložen na serveru a po přihlášení uživatele k libovolnému terminálu je automaticky ze serveru aplikován.

Použití na jiných než specializovaných hlasových terminálech

Hlasové technologie mohou být provozovány nejen na specializovaných terminálech (např. Vocollect Talkman), ale i na „standardních“  mobilních terminálech, např. Motorola. Jejich použití však vyžaduje speciální SW a speciální náhlavní sadu (sluchátka a mikrofon) a  nedosahuje ergonomických a provozních kvalit speciálního terminálu Vocollect Talkman, který byl přímo vyvinut za účelem použití pro hlasové aplikace.

Související odkazy

Pro předvedení a další informace o hlasových technologiích nás kontaktujte pomocí formuláře nebo na čísle +420 233 097 911