Semináře Kodys

Zveme vás na seminář Efektivní řízení skladu

Image
seminář - nutrend
Naše semináře jsou zdrojem příležitostí pro sdílení našich zkušeností z různých oblastí průmyslu. 

Společně s našimi partnery Honeywell a GS1 Czech Republic vás zveme na seminář, jehož hlavním tématem bude řešení řízeného skladu. Ukážeme vám, jak má fungovat efektivně řízený sklad pomocí WMS. Pustíme vás pod pokličku našich řešení určené pro zajištění efektivního chodu skladu a nejen to. 

Na příkladech z praxe ukážeme, jak si poradit se změnami přicházejícími v kontextu nástupu Průmyslu 5.0 a rádi zodpovíme všechny vaše dotazy. Je to jedinečná příležitost sdílet osvědčené procesy, postupy a zkušenosti, setkat se s novými inovacemi i partnery, působící v oblastech logistiky a skladování.

2. března 2023 | 9:00 - 13:00 hodin | Konferenční centrum Greenpoint (Dvouletky 529/42, Praha 10, 100 00) 

Připravujeme:

  • Zvýšení celkové efektivity skladu
  • Snížení chybovosti skladových procesů
  • Zavedení automatizace ve skladu
  • Využití inteligentních technologií v logistice a skladu
  • Modernizace skladu na straně hardware
  • Trendy v logistice dle Honeywell
  • Náležitosti logistické etikety dle standardu GS1 Czech Republic