warehouse management system - řešení - kodys - systém řízení skladu

Systém řízení skladu

Warehouse Management System

Systém řízení skladu je softwarové řešení, které řídí celý chod skladu od příjmu, přes zaskladnění, vychystání zboží až po expedici. Nabízí detailní přehled o všech zásobách podniku a inteligentně řídí dodavatelský řetězec od distribučních center po jednotlivé regály ve skladu. 

Video file

Vdechneme život vašemu skladu

test

 

Pomocí systému řízení skladu (tzv. Warehouse Management System) dokáže výrazně snížit chybovost, zrychlit chod skladu, snížit míru zapojení lidských zdrojů a v konečném důsledku snížit náklady a současně zvýšit produktivitu. Nasazení WMS je také nezbytnou podmínkou pro smysluplné využití řady technologií, ať už jde o čárové kódy, RFID, hlasové vychystání (pick-by-voice), nebo využití automatizace.

Nasazení WMS zajistí, že chod skladu je řízen systémem, nikoli skladníky. V konečném důsledku může jít o první krok přechodu od tužky a papíru k digitalizaci, až po využití pokročilé robotizace a automatizace. Systém řízení skladu je však pouze nástroj, o úspěšnosti rozhoduje jeho správné nasazení do reálného provozu.

Přínosy systému řízení skladu

PC

Bezpapírový sklad

Snižte počet svých administrátorů díky bezpapírovému skladování, řízení práce v reálném čase a až na 99,9 % přesnosti zásob a objednávek - vyhněte se nákladným chybám.

ikona

Přehled o stavu skladu v reálném čase

Optimalizované workflow založené na datech. Řídí zaskladnění zásob na optimální lokace, takže se zboží dostane na správné místo ve správný čas.

produktivita

Zvýšení produktivity

Díky přehlednému ovládacímu panelu můžete sledovat v reálném čase skladové operace, stav skladových zásob, plánovat práci, sledovat produktivitu zaměstnanců a další KPI.

ikona

Snížení chybovosti

Všechny operace prováděné skladníky jsou řízeny WMS a kontrolovány za použití automatické identifikace (čárový kód, RFID) tak, aby nezdržovaly obsluhu a zároveň eliminovaly chyby.

ikona

Automatizace procesů

Napojíme skladový systém do ERP, e-shopu nebo do externích systémů či aplikací určených pro dopravce a 3PL společnosti. Díky připraveným integračním funkcím není třeba budovat vlastní rozhraní.

snížení

Eliminace reklamací

Systém je vysoce škálovatelný dle konkrétních potřeb zákazníka formou doplňkových modulů. Rozvíjejte toto řešení společně s růstem společnosti a s tím souvisejícím zvyšováním náročnosti a složitosti skladových procesů.

Implementace systému řízení skladu

test

 

Kromě výběru vhodného řešení (tedy kombinace software a hardware), je klíčem k úspěchu také výběr vhodného integrátora - partnera, který pomůže nejen s implementací, ale i s integrací do informačního systému a následným zabezpečením podpory a dalším rozvojem systému.

Naším prvním krokem je proto vždy důsledná analýza logistických procesů a definice hlavních cílů. Nejčastěji již od začátku spolupracujeme s manažerem logistiky, případně vedoucím skladu či provozním ředitelem na určení největších slabin, ověření dosavadních funkčních postupů a stanovení reálných možností celého logistického řetězce.

Bez důkladné vstupní analýzy bychom nebyli schopni navrhnout funkční řešení, zajistit hladkou implementaci a poskytnout následnou podporu. Ta často zahrnuje i školení klíčových uživatelů, vyhodnocení nových kritických míst pro další rozvoj a předání našich dlouholetých zkušeností a „best practices“ z oboru logistiky a skladování.

Výsledek očima zákazníků

Dr.Max

Díky implementaci systému řízeného skladu K.Motion jsme byli schopni během 4 let zdesetinásobit objemy objednávek, které expedujeme přes náš e-shop www.drmax.cz. Tento výsledek si nedokážu představit bez partnera, který zná logistické proceys, umí postavit WMS na míru a flexibilně reaguje na naše požadavky.

Jiří Navrátil
Výkonný ředitel e-commerce

Asko

Díky Warehouse Management Systému máme skutečně detailní přehled o skladu a všech procesech. Můžeme si tak snadno a kdykoliv dohledat veškeré myslitelné údaje o stavu a toku zboží. Umožňuje nám to rychleji reagovat na požadavky zákazníků čímž se nám zvyšuje efektivita.

Čestmír Terrich
Vedoucí logistiky

Potten Pannen

Nasazením WMS jsme získali přehled o umístění zboží a jeho toku ve skladu. Systém navádí naše pracovníky postupně po skladových lokacích, čímž se zvýšila rychlost vychystávání zboží i dalších operací. Nyní můžeme v reálném čase kontrolovat a koordinovat veškeré činnosti ve skladu, což vede vyšší efektivitě, produktivitě a zamezuje chybovost.

Pavel Staněk
Majitel

Potřebujete zefektivnit skladové procesy nebo získat dokonalý přehled o chodu svého skladu?

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Navrhneme řešení na míru.
Poradíme, jak implementovat systém ve vaší firmě.