případová studie mountfield - kodys

Mountfield zrychlil o 20 % průtok zboží skladem díky našemu K.Motion WMS

Systém řízení skladu s využitím čárových kódů dle standardu GS1 a dodávka mobilního hardware

O zákazníkovi

Mountfield a. s. je největší český i slovenský prodejce zahradní techniky, zahradního nábytku, bazénů a dalších potřeb pro zahradu. V současnosti provozuje síť 74 vlastních prodejen a přibližně stejný počet servisních středisek a bazénových center.

Situace před zavedení WMS

Společnost Mountfield zásobuje prodejny a servisy ze dvou budov centrálního skladu v logistickém parku Strančice. V objektu původního hlavního skladu o ploše 9 200 m2 se skladují náhradní díly, drobné zboží a bazénový sortiment.

Nový sklad o ploše 14 600 m2 slouží k zaskladnění velkoobjemových položek s vysokou obrátkovostí, jako je zahradní technika, kamna či nábytek. Kapacita činí 16 800 paletových pozic. Nový sklad představuje moderní crossdockové centrum s příjmovými rampami a expediční částí na opačné straně. Fungují zde pracoviště s baličkami pro kompletaci paletových zásilek pro jednotlivé pobočky.

O projektu

V minulosti bylo pro podporu skladového hospodářství využíváno tištěných výdejek. Veškerá potvrzení příjmu položek a jejich expedice se zpracovávala ručně a zpětně zadávala do podnikového systému. Podporu logistických procesů zajišťoval modul Správce skladu v ERP MS Dynamics NAV. „Pro náš záměr modernizovat logistické procesy již ERP systém nenabízel požadované možnosti a skladový modul systém zatěžoval. Naším cílem bylo zavést externí řešení, které by podporovalo požadované funkce a rozvoj logistiky,“ říká Lukáš Roučka. Práce s tištěnými doklady limitovala další expanzi. Společnost Mountfield se potýkala s chybovostí a záměnami zboží i problémy s prováděním inventur.

Implementované řešení řízeného skladu

Rozšiřování sortimentu a prodejní sítě si vyžádalo expanzi logistického zázemí a modernizaci logistických procesů. Na podzim roku 2013 Mountfield přistoupil k implementaci systému řízeného skladu ve stávajícím skladu. V jeho bezprostřední blízkosti byl pak o půl roku později otevřen nový sklad, do něhož byl WMS rozšířen.

Implementaci WMS společnost KODYS zvládla za méně než 3 měsíce. Proběhla v období mimo hlavní sezónu. Integrace systému řízeného skladu K.Motion Warehouse Edge do stávajícího ERP systému nepředstavovala pro KODYS díky dlouholetým zkušenostem s daným řešením komplikace. Informační systém eviduje přibližně 30 000 skladových položek. Drtivou většinu tvoří náhradní díly; počet běžných obchodních jednotek zboží dosahuje cca 1 500.

K.Motion Warehouse Edge představuje vysoce modulární řešení, které je možné snadno rozšiřovat o další funkcionality podle potřeb uživatele. Po roce úspěšného využívání systému má management společnosti Mountfield vize, jakým směrem by se mohlo řešení rozvíjet. Uvažuje se o rozšíření systému na prodejny a implementaci modulu pro plánování a řízení nakládky.

Přínosy WMS řešení

Implementace WMS radikálně zrychlila průtok zboží skladem. Proces zaskladnění je z hlediska práce s WMS velmi jednoduchý a rychlý, na což kladl uživatel v zadání důraz. Nasazením systému došlo ke zvýšení rychlosti a přesnosti vychystávání zboží a provádění inventur a uživatel systému získal přehled o stavu skladových zásob v reálném čase. Díky zvýšení účinnosti logistických procesů bylo možné ve starším skladu přejít na jednosměnný provoz.

Použitý hardware

  • Vozíkové terminály Zebra VC5000
  • Mobilní terminály Zebra řady MC9000
  • Tiskárny ZM400
  • Bezdrátová síť tvořená přepínačem RFS6000 a přístupovými body AP6532

 

Výsledek očima zákazníka

Přesná kvantifikace nárůstu efektivity logistických procesů je však obtížná, neboť během provozu nového skladu došlo k významnému rozšíření sortimentu. Před rokem obsahovala průměrná objednávka 80 položek, dnes je to již 111 položek. Za pouhých několik měsíců se sortiment rozrostl o padesát položek.

Jako hlavní výhodu vnímáme v transparentnosti logistických procesů a snadné plánování. Pouhým pohledem na přehled objednávek na daný den získáváme jasnou představu o počtu pracovníků potřebných pro jejich zajištění. WMS nám umožňuje přidělovat na realizaci konkrétní objednávky optimální počet operátorů a poskytuje nám účinný nástroj pro kontrolu jejich produktivity. Dalším nesporným benefitem je možnost shromažďování klíčových provozních dat a jejich analýzy.

Lukáš Roučka
Ředitel logistiky Mountfield

Případová studie ke stažení

Stáhněte si případovou studii pro Mountfield ve formátu PDF

Zaujal vás tento projekt nebo potřebujete podobné řešení?

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Navrhneme řešení na míru.
Poradíme, jak implementovat systém ve vaší firmě.