Automatizace

Dnešní doba přináší velké nároky na kvalitu produkce a zvyšování efektivity práce, proto je kladen větší důraz na automatizaci procesů. Pojem automatizace nezahrnuje jen nahrazení člověka robotem, ale zrychlení logistických procesů pomocí automatických strojů a zařízení jako jsou automatické dopravní systémy, aplikátory etiket, identifikační kamery a snímače.

Naši odborníci mají mnohaleté zkušenosti z jednotlivých odvětví a orientují se v systému fungování daných provozů. Díky těmto dlouholetým zkušenostem dokážeme i novému zákazníkovi navrhnout efektivní automatizované řešení na míru a to i do velmi náročných podmínek. Během krátké doby jsme schopni projekt zrealizovat, určit optimální technologii i software.

Proč automatizace?

  • zvýšení efektivity
  • zrychlení procesů (zjednodušení operací)
  • snížení chybovosti
  • přesné provádění operací
  • úspora pracovních sil
  • informace online
  • odstranění namáhavé lidské práce (AGV)

Více informací naleznete na našem webu určenému automatizačním prvkům a řešením