automatizace - kodys

Automatizace

Automatizace pro sklady a výrobu

Máme více než 30 let zkušeností v oblasti automatizace skladových procesů a výroby. Umíme se napojit na vaše informační systémy, automatizovaná pracoviště, pracoviště s lidmi a vzájemně je propojit v jeden funkční celek.

ikona

Více jak 30 let zkušeností

tym

Silný technický tým

integrace

Integrace s vašimi systémy

řešení na klíč

Kompletní řešení na klíč

kvalitní záruka

Kvalita a záruka předních světových výrobců

štít

Vše s definovaným SLA

Automatizujeme každou fázi vašeho procesu

chytrá automatizace pro sklady a výrobu

 

Ušetříme vám náklady a zvýšíme efektivitu pomocí automatizace

Dnešní doba přináší velké nároky na kvalitu produkce a zvyšování efektivity práce. Z tohoto důvodu se stále více procesů automatizuje. Pojem automatizace nezahrnuje jen nahrazení člověka robotem, ale použití takových řešení, která ušetří manuální činnost, zefektivní procesy a maximalizují produktivitu.

Minimalizujeme lidské chyby a zrychlíme vaše procesy

Poptávka po nasazení automatizace a robotizace roste zejména v logistických oborech a výrobním průmyslu. V logistice je významným předpokladem pro smysluplné využití automatizace tzv. systém řízení skladu (Warehouse Management System – WMS), který zahrnuje softwarové a hardwarové prvky, včetně případného napojení na další informační systémy. Ve výrobě i logistice výrazně podporují využití automatizace zejména identifikační technologie. Ať už jde o léta ověřené čárové kódy, stále častěji používaná technologie RFID nebo rozvíjející se strojové vidění pomocí kamer.

AUTOMATICKÁ IDENTIFIKACE

V praxi se můžeme setkat například s automatickou identifikací zboží, palet nebo výrobních dílů na vstupu a kontrolou kvality na výstupu. Obdobně je možné využít automatický aplikátor etiket, který umístí štítek s čárovým kódem na konci výrobní linky nebo při expedici zboží ze skladu a současně zkontroluje čitelnost čárového kódu.

Snímací systémy

Nejčastějším způsobem označování výrobků, zboží nebo obalů je prostřednictvím čárového kódu. Pro automatické čtení těchto kódů využíváme fixní snímače nebo inteligentní kamery. Vhodný typ snímačů volíme dle řady parametrů – rychlost pohybu snímaného objektu, vzdálenost nebo velikost či orientace umístění čárového kódu.

snímací systémy - datalogic - kodys - automatizace - vision systems
fixní snímače Kodys

Fixní snímače

Snímejte a sledujte objekty putující po dopravníku. Ať už potřebujete zachytit více čárových kódů najednou – celé palety s výrobky nebo načíst etikety z obalů, naše snímače Zebra poskytují spolehlivý výkon dekódování pro sledování a zpětnou dosledovatelnost tzv. traceability vašeho zboží. Identifikujete každou část výrobku díky pokročilým funkcím snímání dat.

Strojové vidění

Doba, kdy výstupní kontrola byla pouze vizuální, je dávno pryč. Dnešní vysoké požadavky na přesnost a nulovou chybovost ve výrobních procesech dokážou zajistit jen vyspělé technologie. Technologie strojového vidění je založena na zpracování obrazu ze speciálních kamer a následném vyhodnocení dle nastavených algoritmů. Identifikují a kontrolují až tisíce dílů za minutu a vyznačují se vysokou spolehlivostí.

Strojové vidění Kodys
Řešení s RFID

Řešení s RFID

V případě, že čárový kód není možné pro identifikaci využít, lze obdobné řešení navrhnout s využitím RFID technologie. Může se jednat o automatizaci procesů v logistice i výrobě a v řadě případů je možné kombinovat nasazení obou technologií - čárového kódu a RFID. Každému nasazení však předchází profesionální studie proveditelnosti.

ROBOTIZACE

Díky nedostatku kvalifikovaných pracovníků, vysoké fluktuaci a odbourání těžké manuální práce využíváme řadu inteligentních technologií. Zapojením robotizace do vašich procesů umožníme pracovníkům odbourat náročnou manuální či rutinní práci a přeřadit je na hodnotnější činnost. Zaměřujeme se na manipulaci se zbožím prostřednictvím manipulačních robotů – robotických ramen nebo přesunu zboží pomocí autonomních mobilních robotů (AMR).

Manipulační roboti

Pomocí robotických manipulačních ramen eliminujeme monotónní a namáhavou práci – skládání krabic na paletu, přerovnávání velkých a těžkých břemen, paletizaci či odebírání zboží. Škála a možnosti použití jsou přizpůsobitelné pro velké množství aplikací. Jedná se o technologii, která může být součástí výrobního celku automatizace. Roboty nejčastěji aplikujeme na konci výrobní linky, kde po dopravníku přejíždí výrobky – kartony, pytle, láhve, součástky, přepravky, které se mají vyskládat na paletu.

Manipulační robot
Autonomní mobilní robot

Autonomní mobilní roboti

AMR šetří čas při přepravě výrobků či samotných palet a umožňují optimalizovat materiálový tok. Roboti existují ve formě, která zahrnuje pevně uchycený vychystávací regál, tahač pojízdných regálů, případně nosiče palet. Díky unifikovanému softwarovému prostředí je možné nasazení v řádu hodin s návratností investic mnohdy menší než jeden rok.

Dopravní systémy a třídicí tratě

Nedílnou součástí interní logistiky jsou dopravníky, které pomáhají samotné přepravě zboží a slouží jako integrační prvky mnohých operací. Mějte na paměti, že doprava a skladování zboží účinným a efektivním způsobem, je klíčem ke zvýšení produktivity pro jakýkoliv závod.  Protože jsme silní i v oblasti systémové integrace, celé řešení napojíme na vaše řídící systémy (ERP, WMS, MES).

dopravníky - kodys - automatizace

Dopravníky

Jestliže bojujete s nedostatkem pracovních sil nebo efektivní přepravou materiálu, zásob, zboží, nezoufejte. V rámci interní logistiky delegujeme tuto činnost na dopravní systémy. Naše dopravníky odbourají vaše nesnáze. Mezi základní typy našich patří válečkové, pásové či řetězové dopravníky. Jednotlivé druhy dopravníků jsou vhodné pro různé aplikace a jejich použití se odvíjí od druhu přepravovaného materiálu, směru nebo způsobu užití.

Vážicí systémy

V případě, že je nutné průběžně sledovat množství dopravovaného materiálu, využíváme dnes již běžný způsob instalace vážícího dopravníku. Instalací vážícího dopravníku můžete spojit funkci dopravy materiálu a vážení v jeden celek a ušetřit tak nemalé prostředky za investici dopravníku a samostatnou váhu. Elektronický vážící systém s tenzometry umožní přesné sledování množství právě dopravovaného materiálu, a to s vysokou přesností.

test - vážící systémy

Tisk a automatická aplikace etiket

V průběhu výroby nebo na konci výrobního řetězce, při balení a expedici je třeba zboží označit etiketami. Vzhledem k vysokým nárokům na efektivitu výrobních či skladových procesů je třeba i tento proces automatizovat. Aplikátory etiket vyvíjíme pro nejnáročnější aplikace či průmyslová prostředí. Klademe důraz na jednoduchou obsluhu a dostupnost náhradních dílů. Integrujeme je do stávajícího prostředí zákazníka s možností propojení na dopravníkový systém nebo jinou technologii. 

aplikace etiket s tiskem - aplikátory - automatizace - kodys

Aplikace etiket s tiskem 

Aplikátory s tiskovým modulem se využívají pro značení etiketou s vytištěnými online daty. Každá etiketa může obsahovat jiné textové informace nebo čárové kódy lišící se např. typem výrobku či šarže. Design etikety může uživatel volit ručně před aplikací z vytvořených šablon nebo tuto logiku automatizovaně přenechat systému. Součástí řešení může být snímač čárového kódu nebo kamera, která provede kontrolu správnosti vytištěných informací po aplikaci.  

aplikace bez tisku

Aplikace bez tisku se používá v případech, kdy má zákazník k dispozici vlastní hotové etikety a je požadavek pouze na jejich nanesení. Variabilní data nejsou v tomto případě žádoucí a samotná aplikace postačuje. Připravený kotouč s etiketami se pouze založí do aplikátoru, který provádí samotné nanesení dle procesu.

 

automatický tisk - aplikátory - kodys - automatizace
speciální aplikace - robotická ramena - automatizace

Speciální aplikace 

Aplikátor nemusí být navržený pouze pro nanesení etikety. Aplikace různých typů těsnění či ochran, ve spolupráci s robotickým ramenem, umožňuje efektivnější nanesení na výrobky. Samotná aplikace s prvky robotizace si výborně poradí s hůře dostupnými místy. Navíc je vhodná do průmyslového prostředí s náročnějšími podmínkami provozu.

případová studie - prazdroj - aplikátor etiket
Případová studie Prazdroj

Aplikátory etiket a zakázková řídící aplikace

případová studie - první novinová společnost - pns - vážní systém - automatizace - kodys
Případová studie PNS

Automatizovaný vážní systém pro kontrolu tiskovin a balíků

terreos ttd - případová studie - automatizace - vysledovatelnost výroby - aplikátor etiket
Případová studie Terreos TTD

Vysledovatelnost výroby, zakázková řídící aplikace a aplikátory etiket

Kontaktujte nás

Zjistíme vaše potřeby a poradíme ideální řešení vhodné pro váš byznys.

+420 233 097 911 info@kodys.cz

Vyplňte poptávkový formulář