případová studie Terreos TTD - Kodys

Zavedli jsme systém vysledovatelnosti výroby pro cukrovary Terreos TTD

Realizace vysledovatelnosti výroby a automatická aplikace etiket

O zákazníkovi

Tereos TTD, a.s. (dříve Cukrovary a lihovary TTD) je největším českým producentem cukru a lihu. Společnost je vedoucí skupinou v oblasti zpracování cukrové řepy v ČR a zároveň patří k 10 největším českým potravinářským firmám. Koncern Tereos je jedním z největších světových výrobců cukru, lihu a škrobu.

Situace před realizací projektu

Zavedení vysledovatelnosti výroby bylo vynuceno novým právním předpisem z r. 2004 a spočívá v nutnosti zajištění evidence a možnosti zpětné vysledovatelnosti výrobcem u každé jednotlivé operace z výrobního procesu a dohledání původu všech surovin a polotovarů, které do výrobního procesu vstoupily. Totéž platí také pro stroje nebo obaly, se kterými přišel výrobek v průběhu výroby a balení do styku.

Cíle projektu

  • Realizace vysledovatelnosti výroby
  • Zpřehlednění evidence výroby a expedice
  • Zrychlení a zpřesnění aplikace etiket na výrobky

Realizace Řešení a implementace 

  • Mobilní terminály Zebra řady MC9000
  • Aplikátory etiket LABEL PAX
  • Tiskárny čárových kódů Zebra 170XiIII
  • Bezdrátová síť
  • Zakázkový SW pro vysledovatelnost logistických jednotek

Projekt byl zahájen nejprve dodávkou mobilních terminálů, které přímo komunikují pomocí bezdrátové sítě se systémem Helios Green a umožňují  expedici cukru. Druhá fáze projektu  spočívala ve značení celých palet cukru a jejich příjem na sklad. Tato součást projektu zahrnuje softwarové řešení, aplikátory etiket a průmyslové stacionární snímače pro čtení čárového kódu. Celý systém navíc doplněn kontrolním snímačem čárových kódů, který provádí kontrolu dat v kódu na paletové etiketě v místě průjezdu palety do skladu. 


 

Výsledek očima zákazníka

Díky systému vysledovatelnosti výrobků jsme nejen splnili zákonný požadavek na vysledovatelnost zboží, ale dokážeme kdykoliv přesně určit, kde se nachází kterákoliv naše paleta s cukrem. Toto bylo v praxi již několikrát úspěšně ověřeno a toto řešení plně vyhovuje i podmínkám ISO.

Terminály mají dostatečný dosah snímacího paprsku umožňující snímat kódy i z paletového vozíku ze vzdálenosti delší než 2 m a přes sklo. Veškerá dialogová okna i virtuální tlačítka jsou dostatečně velká, aby se dala ovládat pouze prsty bez použití stylusu. Update terminálů na novou verzi programu nebo plošná úprava konfigurace se provádí na dálku automatickým stažením potřebných souborů z našeho podnikového intranetu.

Karel Podhorský
Vedoucí IT oddělení Tereos TTD
Ikonka
PDF

Případová studie ke stažení

Stáhněte si případovou studii Tereos TTD ve formátu PDF

Zaujal vás tento projekt nebo potřebujete podobné řešení?

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Navrhneme řešení na míru.
Poradíme, jak implementovat systém ve vaší firmě.

Související produkty a služby