Poptávka servisu

Zákazník
Fakturační adresa
Zařízení

Typ opravy: PO - pozáruční, Z - záruční, SS - servisní smlouva

Vyzvednutí
Způsob vyzvednutí z opravy
Oprava u zákazníka - výjezd
Konfigurovat zařízení

Není-li dohodnuto jinak, předávající souhlasí s provedením opravy v ceně do 3000 Kč bez DPH za zařízení a tento formulář slouží současně jako závazná objednávka. Ukáže-li se v průběhu opravy, že náklady přesahují uvedenou částku, budete dodatečně informováni a požádání o souhlas s provedením opravy. Opravu lze uznat jako záruční pouze při splnění záručních podmínek.

 Ochrana proti nevyžádané poště.