servis zařízení

Servis zařízení

Servisní podpora

Poskytujeme svým zákazníkům plnou technickou poprodejní podporu. Nejde pouze o zajištění záručních a pozáručních oprav prodávaného hardware, ale o komplexní podporu dodávaných řešení. Protože každý zákazník může mít jiné požadavky na zabezpečení údržby či servisu provozovaného řešení, jsme připraveni poskytnout správně zvolený model podpory přesně na míru potřeb zákazníka.

analýza

Servisní balíčky

koncept

Helpdesk

servis

Hotline 24/7

konfigurace

Konfigurace zařízení

údržba

Údržba a profylaxe

zařízení

Instalace a zapůjčky zařízení

tym

Školení zákazníků

měření

Site survey

S námi jste v dobrých rukách

Poskytujeme svým zákazníkům plnou technickou poprodejní podporu včetně definovaného SLA. Nejde pouze o zajištění záručních a pozáručních oprav prodávaného hardware, ale o komplexní podporu dodávaných řešení. Většina zákazníků má individuální potřeby pro zabezpečení údržby či servisu provozovaného řešení. Jsme proto připraveni poskytnout správně zvolený model podpory přesně na míru dle vašich potřeb. 

Základem je údržba a tzv. profylaxe výpočetní techniky a zařízení, tedy preventivní kontroly a prohlídky. Ty zahrnují i běžné operativní opravy, provozní testy a funkční zkoušky připojených zařízení. Častým zdrojem problémů je neudržované chlazení IT techniky (zejména větráky, mřížky a větrací průduchy), které může způsobit nefunkčnost celého skladu nebo výrobního provozu například kvůli vyřazení Wi-Fi konektivity nebo obslužných systémů. Stejně tak může být zdrojem problému periferní zařízení, které zablokuje všechny USB porty počítače a vyřadí z provozu například tiskárnu etiket.

Rychlá diagnóza. Jisté řešení.

Nabízíme proto pravidelnou údržbu a profylaxi tiskáren čárových kódů, hardware a software WLAN přepínačů a bezdrátových sítí, automatických snímacích pracovišť i profylaxi celých systémů včetně instalovaného hardware. Ve většině případů můžeme rovnou na místě zjištěné vady odstranit, případně jim preventivně předejít. Servis zajišťují výrobcem certifikovaní pracovníci naší společnosti, případně servisní středisko výrobce.

Potřebujete svá zařízení nakonfigurovat nebo opravit?

Zákazník
Fakturační adresa
Zařízení

Typ opravy: PO - pozáruční, Z - záruční, SS - servisní smlouva

Vyzvednutí
Způsob vyzvednutí z opravy
Oprava u zákazníka - výjezd
Konfigurovat zařízení

Není-li dohodnuto jinak, předávající souhlasí s provedením opravy v ceně do 3000 Kč bez DPH za zařízení a tento formulář slouží současně jako závazná objednávka. Ukáže-li se v průběhu opravy, že náklady přesahují uvedenou částku, budete dodatečně informováni a požádání o souhlas s provedením opravy. Opravu lze uznat jako záruční pouze při splnění záručních podmínek.

 Ochrana proti nevyžádané poště.