K.voice - hlasové vychystávání

Systém pro hlasové vychystávání K.Voice

Odbourejte překážky svým zaměstnanců a zvyšte produktivitu

K.voice je softwarové řešení umožňující integraci hlasových technologií do libovolného ERP nebo WMS (například K.Motion Warehouse Edge nebo K.Motion Warehouse Advantage). Umožňuje tak vytvoření "hlasového rozhraní" k těmto systémům a urychlit tím určité skladové operace, zejména vychystávání a zaskladňování zboží. Výhod hlasového řešení dnes využívá přes milion skladníků po celém světě. Nejčastěji je tato technologie označována jako Pick By Voice nebo Voice Picking (hlasové vychystávání). 

Systém je založen na transformaci dat do hlasových pokynů a naopak. Data z informačního systému jsou automaticky přenášena a převáděna do slovních povelů a instrukcí, které pracovník slyší ve sluchátkách připojených k terminálu. Jeho hlasová odpověď je opět transformována na data. 

Páteří tohoto systému je serverová aplikace a speciální bezdrátové hlasové terminály s příslušným řídícím programem, které si pomocí serverové komunikační služby vyměňují informace s nadřízeným systémem prostřednictvím bezdrátové sítě. Vzdálená správa hlasových terminálů je zajištěna internetovou aplikací umožňující sledovat v reálném čase stav každého terminálu i provádění změn konfigurace.

Výhody systému K.voice

ikona

Zvýšení produktivity

Uživatel se nemusí soustředit na mobilní terminál a jeho obrazovku. Nemusí ho odkládat, nemusí nic ručně potvrzovat. K ovládání používá přirozený komunikační prostředek, což je hlas. Nic ho tedy nezdržuje a práce je rychlejší.

ikona

Zvýšení bezpečnosti práce

Díky použití náhlavní sady, přes kterou s terminálem komunikuje, má operátor volné ruce k manipulaci s břemeny, a nemusí sledovat informace na displeji jako v případě „klasického“ terminálu.

ikona

Rychlé zaškolení obsluhy

Ovládání je velmi jednoduché. Již po krátkém zaškolení je nový uživatel schopen plnohodnotné práce. U „klasických“ mobilních terminálů je nutné až několikanásobně delší školení obsluhy.

 

ikona

Snížení chybovosti

Aplikováním vhodných mechanismů (např. kontrolní čísla lokací) lze chybovost při skladových operacích (zejména u vychystávání) potlačit na minimum.

ikona

Data v reálném čase

Hlasový terminál je při práci připojen pomocí bezdrátové sítě a veškeré získané informace jsou v reálném čase přenášeny do nadřízeného systému, kde jsou k dispozici dalším uživatelům.

ikona

Variabilita použití

Použití závisí zejména na návrhu dialogu a na datovém propojení s nadřízeným systémem. Obě tyto části lze jednoduše zákaznicky přizpůsobovat, čímž je umožněna snadná integrace systému K.voice do různých celopodnikových i skladových řešení.

Využití systému K.voice

K.voice je primárně určen do skladových provozů, kde umožňuje dosáhnout značných úspor času. Pracovníci jsou při vychystávání zboží, nebo jiných úkonech, naváděni lidským hlasem. Mají tedy volné ruce a svou pozornost mohou věnovat samotné manipulaci se zbožím. Díky výraznému snížení chybovosti a snadnější manipulaci se zbožím se zvyšuje bezpečnost. 

Kromě vychystávání zboží je ale K.voice vhodný například i ke kontrole balení nebo kontrole expedice. Jeho použití má značný přínos zejména ve skladech, kde se vychystává zboží ručně (bez využití manipulační techniky), nebo tam, kde by kvůli prostředí byla manipulace s klasickým mobilním terminálem ztížena či znemožněna (sklady chladíren, mrazíren apod.).

K.voice je zcela univerzální a neomezuje se jen na sklady. Své využití najde při řízení prakticky jakéhokoliv procesu skládajícího se z hlasového potvrzování sekvence a jednoduchých kroků. Typickým příkladem může být použití při kontrole a řízení výroby, kdy uživatel hlasem potvrzuje provedení sekvence určitých činností, nebo při kontrole pravidelné údržby zařízení, jako jsou automobily, vlaky, letadla, či jejich součásti.

Ikonka
PDF

Produktový list

Stáhněte si zdarma dokument a podívejte se, jak K.voice může snížit chybovost při vychystávání

Potřebujete zefektivnit a zpřesnit proces vychystávání zboží?

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Navrhneme řešení na míru.
Poradíme, jak implementovat systém ve vaší firmě.