případová studie siemenes - kodys

V Siemensu jsme odbourali manuální činnosti a papírovou dokumentaci díky hlasu

Hlasem řízený sklad společně s dodávkou hlasového hardware

O zákazníkovi

Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát (dále jen Siemens Frenštát) je významným výrobcem nízkonapěťových asynchronních elektromotorů finálně určených pro čerpadla, kompresory, klimatizační zařízení a další speciální aplikace.

situace před zavedením zavedením hlasového řešení

Na základě analýz bylo rozhodnuto o využití hlasové technologie, o jejíž vhodnosti se zástupci Siemens Frenštát přesvědčili též na referenční návštěvě ve spol. JLC COOP Dunajská Streda, kde je hlasové řešení též implementováno. Pro dodávku hlasové technologie byla vybrána společnost KODYS s řešením Honeywell Voice. 

Ve společnosti Siemens pak KODYS implementoval řešení Honeywell Voice s využitím hlasového rozpoznání pro účely výrobních skladů. Princip hlasového vychystávání spočívá v tom, že úkony, které operátor skladu provádí, může vykonávat s použitím této technologie paralelně – tedy manipuluje se zbožím, zjišťuje údaje a zároveň další zaznamenává. Nemusí tudíž stále brát do ruky a pak odkládat doklad či mobilní terminál. Hlasový terminál je připevněn na opasku (či na vozíku) a operátor skladu komunikuje se systémem za pomoci hlasu prostřednictvím sluchátek a mikrofonu v náhlavní sadě, a může se tak soustředit pouze na samotnou manipulaci s komponenty. 

Ve skladu polotovarů ve Frenštátě pod Radhoštěm jsou skladovány komponenty pro finální montáž elektromotorů. Řešení pokrývá proces zaskladnění (z příjmu do skladu polotovarů) a proces vychystání do výroby, které probíhá ve 2 krocích. Operátoři s vysokozdvižnými vozíky vyskladňují nejprve komponenty pro výrobu a skládají je na manipulační plochy. Skladoví operátoři potom vychystávají jednotlivé komponenty do vozíků dle montážních zakázek. Využívají přitom náhlavní sady, s jejichž pomocí komunikují se systémem – získávají instrukce o dalších položkách k vychystání a vykonané pak potvrzují hlasově do mikrofonu. Dále je hlasová technologie využívána pro zaskladnění zpět na sklad.

Pro použití na vysokozdvižných vozících byla zvolena technologie VMT (Vehicle Mounted Talkman) – hlasový terminál je připevněn na konstrukci vozíku a operátor má sluchátka Honeywell připojené k terminálu prostřednictvím bluetooth technologie. Hlasové řešení ještě doplňují ruční snímače, které jsou používány pro snímání čísla palety a skladové pozice. Mobilní tiskárny s Wi-Fi konektivitou se používají na vysokozdvižných vozících pro doznačování jednotlivých kusů vyskladňovaných z palet. Na samotném projektu je zajímavý i poměrně krátký čas realizace – od podpisu smlouvy do předání díla do testovacího provozu uběhly 3 měsíce.

Cíle projektu

V Siemensu Frenštát si dali za cíl zefektivnění procesu vychystávání materiálu pro montážní linky a optimální využití pracovní síly operátorů skladu. S tím souvisel i záměr odstranit práci s papírovou dokumentací.

 • Modernizace logistických procesů
 • Zefektivnit vychystávací procesy materiálu
 • Zvýšit rychlost vychystávání zboží
 • Snížit chybovost a úrazovost při vychystávání
 • Optimální využití pracovních sil operátorů ve skladu

Řešení a implementace

 • Vývoj a implementace řešení Honeywell s využitím hlasového rozpoznávání pro sklad polotovarů
 • Analýza skladových procesů
 • Vývoj a implementace řešení
 • Dodávka odolných průmyslových snímačů Zebra, hlasových terminálů Honeywell a odolných mobilních tiskáren čárového kódu Zebra s Wi-Fi konektivitou

Přínosy řešení

 • Odstranění práce s tištěnými doklady ve skladu
 • Zvýšení bezpečnosti práce – volné ruce a oči
 • Snížení chybovosti
 • Zrychlení procesu
 • Zjednodušení a zpřehlednění procesu
 • Zvýšení produktivity

 

Výsledek očima zákazníka

Jednou z největších výhod řešení je, že pracovníci mají volné obě ruce a mohou je využívat pouze pro manipulaci s materiálem, což značně urychluje proces. V rámci projektu se automatizovala řada činností. Nejen že se použila hlasová technologie, ale odbourali jsme řadu manuálních činností: např. zdlouhavou přípravu papírové dokumentace.

Pro ilustraci – konkrétně to zahrnovalo připravit data, vytisknout, roztřídit a rozdat stovky skladových příkazů denně. Hlasovou technologii Honeywell považujeme za smysluplnou a efektivní a v rámci stávajících zkušeností i bezporuchovou a společnost Kodys za spolehlivého dodavatele.

Roman Fojtík
Vedoucí skladu Siemens

Případová studie ke stažení

Stáhněte si případovou studii pro Siemens ve formátu PDF

Zaujal vás tento projekt nebo potřebujete podobné řešení?

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Navrhneme řešení na míru.
Poradíme, jak implementovat systém ve vaší firmě.