EVIDEI - evidence a inventarizace majetku

Skončete jednou pro vždy s náročnou inventurou majetku

evidence a inventarizace majetku

Představujeme vám efektivní softwarové řešení na evidenci a inventarizaci hmotného a nehmotného majetku EVIDEI.

Ode dneška vás už nemusí trápit komplikovaná a dlouhá inventura. Žádné kupy papírů, hledání, přepisování, nervy a stres. S tím je teď konec!

Díky EVIDEI vám ukážeme, že inventura majetku nemusí být nutné zlo. Zvládnete ji rychle, jednoduše a bez chyb.

 

  • Transparentnost záznamů o majetku pomocí čárového kódu nebo RFID

  • Lehká a intuitivní obsluha, kterou zvládne i brigádník

  • Přehlednost a přesnost evidence majetku až na úroveň místností

  • Zrychlení inventarizace z týdnů na hodiny

  • Eliminace chybovosti díky zamezením přepisování dat z papíru do PC

  • Rychlá návratnost investice a zrychlení toku zásob


Rychlé, přesné, efektivní a přehledné řešení pro evidenci a inventarizaci majetku

EVIDEI - softwarové řešení pro evidenci a inventarizaci majetku

EVIDEI je komplexní nástroj, který urychlí a zpřesní váš skladový proces, zkrátí inventář majetku a je jednoduše napojitelný na Vaše ERP. Může fungovat jako nastavba už využívaného informačního systému anebo přímo jako samostatná "stand-alone" aplikace.

EVIDEI pomáhá zlepšovat procesy desítkám zákazníků z různých oblastí. Mezi největší projekty patří implementace pro IT společnost ESET, loterijní společnost Sazka nebo Úřad Vlády České republiky. Tak neváhejte a získejte náskok před konkurencí využitím správného řešení pro evidenci a inventarizaci majetku.


Desktop aplikace

evidence majetku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento typ aplikace je určen pro pracovní stanice s operačním systémem Windows. Je hlavním rozhraním pro správu a evidenci majetku. Umožňuje vkládat a upravovat majetek, sledovat jeho různé stavy, umístění a klasifikaci. Registruje historii a všechny změny, půjčky majetku třetím stranám nebo evidenci cizího majetku. K dispozici je též sledování příslušenství, dodavatelů, pořizovacích cen, sériových čísel, nechybí fotografie a další přílohy. Údaje jsou bezpečně ukládané na Microsoft SQL Server.


Mobilní aplikace

Je určená pro mobilní zařízení vybavené operačním systémem Android. Na rozdíl od desktopové aplikace, je úkolem této části především inventarizace majetku. Pod inventarizací majetku rozumíme zaznamenávaní shody nebo rozdílu mezi evidovaným a skutečným stavem majetku. Samozřejmostí je využití čárových kódů (1D i 2D kódy), případně pro specifické projekty technologie RFID. Toto umožňuje rychlé a jednoznačné vyhledání majetku v databázi a eliminuje chyby způsobené lidským faktorem.

 

evidence majetku

 

Mobilní aplikace dokáže za tímto účelem používat hardwarové vybavení mobilních zařízení, jako jsou snímače čárových kódů, případně RFID čtečky. Zároveň je možné využívat fotoaparát mobilních telefonů a zacházet s čárovým kódem bez nutnosti speciální hardwarové výbavy - na vytvoření a uložení fotografie na kartě majetku. Data jsou uložena do terminálu, na SD kartu, což zamezí jejich ztrátě v případě poškození terminálu.

 

evidence majetku
 


Označení majetku etiketami

evidence majetku

Desktopová aplikace spolupracuje s termotransferovými tiskárnami a umožňuje podle různých kritérií vybrat skupinu položek majetku pro vytisknutí samolepících etiket. Každý majetek je označený samolepící etiketou s čárovým kódem, inventárním číslem a názvem majetku. Etiketami se dají taktéž označit jednotlivé místnosti. Materiál etiket je možno vybrat dle náročnosti prostředí, ve kterém budou použité.


evidence majetku

Struktura majetku

Součástí evidence údajů o majetku je i evidování hierarchie umístění, přidělení konkrétní osobě nebo zařazení majetku. Aplikace umožňuje evidovat 3 úrovně fyzického umístění a 4 parametry logického zařazení majetku. Fyzickým umístěním může struktura STŘEDISKO - BUDOVA - MÍSTNOST, přičemž není povinné využívat všechny 3 úrovně umístění majetku.

Logické zařazení majetku je na rozdíl od fyzické hierarchie řešené čtveřicí samostatných parametrů, typickými příklady jsou zodpovědná osoba nebo nákladové středisko. Kromě toho aplikace umožňuje evidovat příslušenství majetku do hloubky jedné úrovně.

 

evidence majetku


Inventarizace majetku

Inventarizace využívá hierarchii umístění a případně přidělení konkrétní osobě. Aplikace tedy umožňuje vykonávat inventarizaci dvěma způsoby, a to dle fyzického umístění nebo logického zařazení. Jednotlivé úrovně umístění nebo parametr zařazení potom definují výběr majetku, který se bude inventarizovat. Například je možné inventarizovat majetek vybrané místnosti nebo vybrané zodpovědné osoby.

Během procesu invetarizace je potom možné zaznamenat změny umístění a zařazní majetku, ale i změny posledních údajů na kartě majetku. Aplikace zaznamenává způsob, jestli byl majetek inventarizovaný načtením čárového kódu, ručním zadáním kódu nebo výběrem ze seznamu inventarizovaného majetku. 

Praxe potvrdila zrychlení inventarizace až trojnásobně při podstatném snížení chybovosti.

 


Doporučený hardware a spotřební materiál k řešení EVIDEI

Související odkazy: