Servisní činnost

Na rozdíl od prodejců zaměřených pouze na nízkou cenu e-shopů apod. bez jakékoliv podpory zákazníkům, Vám garantujeme komplexní službu, tedy i plný záruční a pozáruční servis na všechna námi prodaná zařízení. Na zařízení, která nedodáváme my, je poskytován servis mimozáruční. Odstranění vad v rámci servisu probíhá po dohodě se zákazníkem buď v servisním oddělení nebo v místě zákazníka. Servis zařízení od některých výrobců je realizován ve spolupráci s jejich servisním střediskem.

Jak postupovat při předání zařízení do opravy nebo při objednání servisního výjezdu?

Zařízení do opravy je možné předat osobně na recepci společnosti KODYS v pracovních dnech v době 9-16 hodin nebo odeslat pomocí některé spediční společnosti. Servisní výjezd musí být vždy objednán písemně. Využijte prosím připravený formulář níže na této stránce pro online objednání servisního výjezdu či opravy, nebo použijte verzi ke stažení ( predani_zarizeni_do_opravy_verze_pro_tisk_2020.xlsx Soubor predani_zarizeni_do_opravy_verze_pro_tisk_2020.xlsx , kterou vytiskněte a přiložte k zaslané jednotce.


Záruční servis

Záruční servis zajišťuje odstranění výrobních vad, které vzniknou v průběhu používání na zařízeních během záruční doby za předpokladu, že zařízení dodal KODYS.

Místo realizace opravy

  • v servisním středisku KODYS
  • výjezdem do místa zákazníka
  • v servisním středisku výrobce

Doba opravy

Standardně je doba opravy 5 pracovních dní. V případě nutnosti zaslání zařízení na opravu výrobci je doba opravy závislá na podmínkách servisního střediska výrobce.

Pozáruční a mimozáruční servis

Servisní středisko KODYS zajišťuje kromě pozáručního servisu též mimozáruční servis (pro zařízení nedodaná společností KODYS), a to pro zařízení, která jsou v nabídce.

Místo realizace opravy

  • v servisním středisku KODYS
  • výjezdem do místa zákazníka
  • v servisním středisku výrobce

Doba opravy

Zákazník má možnost zvolit v závislosti na urgenci požadavku mezi kategorií opravy expres (48 hodin v prac.dnech) a standard (5 prac.dní). V případě nutnosti zaslání zařízení na opravu výrobci je doba opravy závislá na podmínkách servisního střediska výrobce.

Servisní smlouvy dle individuálních požadavků zákazníka

Pro naprostý klid a jako pojistku zákazníka pro případ výpadku pro provoz důležitého zařízení nebo v případě specifických požadavků zákazníka, nabízíme uzavření individuální servisní smlouvy. V případě požadavku zákazníka na podporu, která svým rozsahem přesahuje standardně poskytovanou podporu v rámci záručního či pozáručního servisu, nabízíme uzavření servisní smlouvy s jasně definovanými parametry SLA.

Některé možnosti rozsahu servisu ve sjednané servisní smlouvě