evidei - řešení - kodys

Systém evidence a inventarizace majetku EVIDEI

Skončete jednou provždy s náročnou inventurou majetku

evidei

 

Trápí Vás komplikovaná a dlouhá inventura? Všude kupy papírů, hledání, přepisování, nervy a stres? S tím je teď konec!  Pomocí našeho řešení Vám ukážeme, že inventura majetku nemusí být nutné zlo. Zvládnete ji rychle, jednoduše a bez chyb. Představujeme efektivní softwarové řešení na evidenci a inventarizaci hmotného a nehmotného majetku EVIDEI. Řešení, které pomůže vašemu IT oddělení jednoduše evidovat a spravovat váš majetek. 

Pomocí čárových kódů nebo RFID může evidovat váš majetek i brigádník a díky naší aplikaci sledujete informace o stavu, poloze, historii, změnách vašeho majetku a dalších. S EVIDEI zkrátíte inventuru z týdnů na hodiny. Přehledně a přesně evidujete veškerý svůj majetek až na úroveň místností a předejdete nekonečnému přepisování výsledků z papíru do PC, čímž se vyhnete jakýmkoliv chybám. 

Zkušenosti ukázaly, že po zavedení systému může systém urychlit inventarizaci až trojnásobně s výrazným snížením chybovosti. Aplikace EVIDEI je vhodná pro malé i větší organizace. Může fungovat jako nadstavba již používaného informačního systému, nebo může běžet samostatně jako "samostatné" řešení.

Výhody systému EVIDEI

ikona

Transparentnost záznamů o majetku

Přehledně a přesně evidujete veškerý majetek až na úroveň jednotlivých místností

ikona

Odstranění chybovosti

Díky přesné evidenci zamezíte ztrátám a záměnám majetku a eliminujete chybovost

ikona

Rychlá návratnost investice

Praxe ukázala, že po zavedení se zrychlila inventarizace až trojnásobně, s výrazným snížením chybovosti, čímž se vaše investice vrátí do 3 měsíců

ikona

Čárové kódy a RFID tagy

Díky automatické identifikaci  zvládne inventuru i brigádník za pomoci čteček či chytrých telefonů nebo RFID

ikona

Rychlá a přesná inventarizace

Inventarizaci zrychlíte z týdnů na hodiny protože nemusíte přepisovat data z papíru do PC - stačí jen nasnímat čárový kód

ikona

Historie a dohledatelnost

Desktopová aplikace se předevsím používá pro vlastní evidenci aktiv, rozdělení, klasifikace, historie pořízení a správě evidovaného majetku

desktop evidei

Desktopová aplikace

Aplikace klasické pracovní plochy je určena pro pracovní stanice s operačním systémem Windows. Používá se především pro vlastní evidenci aktiv, jako je zřízení a správa karet majetku, evidence různých informací o stavu aktiv, rozdělení a klasifikace aktiv, ať už ve fyzickém nebo logickém členění, jakož i historie evidovaného majetku. Tato část aplikace používá databázi k ukládání dat v prostředí databázového serveru Microsoft SQL Server.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace je určena pro mobilní zařízení s operačním systémem Android. Úkolem této aplikace je především inventarizace majetku, čili zaznamenávání shod nebo rozdílů ve stavu majetku. Za pomoci čárových kódů (mobilní zařízení) nebo RFID (čtečky), které umožňuje rychle vyhledávat aktiva v databázi a výrazně snižují chybovost způsobenou lidským faktorem. Je možné využít foto kamer z mobilních telefonů a manipulovat s čárovým kódem bez nutnosti speciálního hardwaru. Současně lze fotoaparát použít k vytvoření a uložení fotografie na kartu nemovitosti.

mobilní aplikace evidei
evidei - evidence a inventarizace majetku

propojení Software a hardware

V praxi jde o využití vhodného softwaru (desktopové a mobilní aplikace) a hardwaru (tiskárny a snímače čárových kódů, případně RFID čtečky). Nechybí ani možnost využívat fotoaparát mobilního telefonu v kombinaci s mobilní aplikací. Pro jednoduché použití se osvědčily snadno tisknutelné samolepící etikety.

Výsledek očima zákazníků

DS Property, a.s.

Systém EVIDEI nám poskytne přehledný manažerský a pracovní nástroj pro správu majetku ve všech společnostech, pro které vykonáváme správu. V EVIDEI máme k dispozici prostor pro sloučení různých pracovních tabulek do jednoho systému, díky čemuž získáme ucelený přehled o majetku v každé společnosti. Zavedením čárových kódů navíc zrychlíme a upřesníme proces inventarizace.

JUDr. PaedDr. Anita Sido
Property Manager

IDC Holding, a.s.

Naše společnost kontinuálně investuje do inovací, které vedou ke zjednodušování a zvyšování efektivity práce. I proto jsme ocenili řešení, se kterým nás oslovila společnost KODYS Slovensko. Vnímáme ho jako velký posun v procesu inventury. Díky EVIDEI dokážeme zpracovat výsledky inventury v kratším čase as menším počtem nepřesností. Samotná implementace řešení proběhla hladce a rychle, takže už letos můžeme novinku při inventuře využít.

Mgr. Rudolf Švehla
Správce ekonomických modulů

ESET, spol. s r.o.

Společnost Kodys  Slovensko nám doporučila ponechat původní systém značení, takže nebylo nutné pracné přeznačování a přelepování majetku. Tento fakt urychlil implementaci řešení a jeho náběh do ostrého provozu během jednoho měsíce. EVIDEI nám kromě samotného zrychlení inventury a snížení chybovosti při inventuře výrazně zrychlil komplikované a časově náročné zpracovávání výsledků inventury.

Lucie Talapková
Vedoucí ekonomického oddělení
Ikonka
PDF

Produktový list

Stáhněte si zdarma dokument a zjistěte, jak pomocí EVIDEI můžete snadno a rychle evidovat svůj majetek

Inventarizujete pomocí papíru a tužky nebo chcete sofistikovanější řešení?

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Navrhneme řešení na míru.
Poradíme, jak implementovat systém ve vaší firmě.