supply chain

Jak efektivně pokrýt celý logistický řetězec aneb máme WMS a co dál?

Každá firma zabývající se distribucí nebo poskytováním logistických služeb musí mít v dnešní době zaveden systém řízeného skladu (WMS). Dnes si s jistotou můžeme říci, že ten, kdo WMS nemá, zaspal dobu. V době ekonomické krize bylo klíčovým úkolem se na trhu udržet, nebo v lepším případě, mít možnost zefektivňovat a zavádět optimalizované procesy, které však bez systému řízeného skladu nebylo možné realizovat.

Obecně platí, že WMS je nástroj určený pro organizaci a evidenci činností ve skladu, který vám umožní nalézt a eliminovat chyby v procesech, nabídnout nápravná řešení, která zefektivní vaše procesy a ukáže správnou cestu dál. Proto je velmi důležité, aby dodavatel WMS systému uměl zanalyzovat všechny procesy skladu a navrhnout jejich případnou úpravu a promítnutí do WMS ještě před vlastní implementací. Při této implementaci mohou nastat situace, dle kterých můžeme WMS rozdělit na tři úrovně. Malé WMS řešení se standardní funkcionalitou, které není třeba klientovi customizovat, protože funkce, které mu poskytuje, plně vyhovují jeho požadavkům a tento klient je se systémem spokojen.

Střední WMS s možností dílčí customizace se nasazuje těm klientům, kteří si určí jistá specifika, protože mohou pro ně představovat konkurenční výhodu či jinou prioritu (např. dodavatel dárkových předmětů balící každou dodávku do bavlněných pytlíčků o různých parametrech s osobním věnováním konkrétního zaměstnance). WMS implementátor musí správně posoudit, zda a co je třeba ve WMS upravit, aby se vyhovělo procesním požadavkům.

Ovšem zcela opačná situace nastává, kdy se musí použít tzv. tier one WMS řešení s možnostmi (vlastně nutností) plného vývoje požadované funkcionality. Klient si před implementací systému pevně stanoví své vlastní požadavky a nechce, nebo nemůže z nich vybočit. Nadefinuje si procesy, jejich přesnou posloupnost (např. v tomto pořadí se nakládá na paletu, v tomto pořadí chce skenovat kód zboží, kód lokace, paletové štítky chce tisknout až nakonec apod.)

Pro všechny úrovně WMS je role implementátora taková, že by měl být zákazníkovi silným a spolehlivým partnerem, měl by nahlížet na požadavky zákazníka tak, aby vyhodnotil potřeby a navrhl proces obecně z logického hlediska, bez nutnosti se vázat na omezení WMS systému, které nastává v prvních dvou variantách.

Zkrátka systém řízeného skladu můžeme chápat jako pracovní nástroj, jako je lopata, počítač, vařečka, jehož cílem není nutně všechno řídit, ale správný dodavatel WMS musí naučit uživatele tento systém používat, pomoct pochopit, jak funguje a ukázat, kde jsou jeho výhody. V tom tkví celá podstata.

Máme WMS a co dál?

Jestliže chceme rozvíjet procesy, tak nasazením vhodného typu WMS to ovšem nekončí. Prvním krokem rozvoje je snaha o využití již existujících funkcionalit, které jsou součástí dodaného řešení. Může se jednat o standardní funkcionality typu vlnové či hromadné vychystávání, proces balení a přebalení zboží, průběžné inventury či vyhodnocování rozložení zásob ve skladu. Jak jsme si uvedli, dodavatel WMS řešení, by měl přinášet nové a nové podněty pro rozvoj systému. Proto musí být v pravidelném kontaktu se zákazníkem, ať už jde o schůzky, status meetingy apod.

Jakmile uživatel plně využívá všechny funkce WMS, může si systém rozšířit o doplňující funkce, jako je řízené zaskladnění, průběžné doplnění zboží apod. Většina WMS řešení střední kategorie je totiž modulárního charakteru, to znamená, že umožňuje rozšiřovat funkcionalitu pouze dokoupením licence a dílčí konfigurací daného modulu – podobně jako podnikové informační systému ERP.

Obecně platí, že akční rádius WMS začíná na příjmových vratech a končí expedicí. Jednoduše řečeno, že pokud chceme zefektivňovat celý logistický řetězec zákazníka s tím, že už máme pokryty všechny vnitřní procesy (mezi příjmem a distribucí), můžeme do hry zapojit tzv. externí moduly. Může nastat situace, kdy budete například potřebovat překontrolovat obsah balení nebo kompletnost dokladu po vychystání zboží, nebo vám bude váznout expedice. (K.inspectorK.voice apod.)

Zefektivněte skladové procesy, začněte automatizovat.  

Nástroje, ať už jde o vnitřní moduly integrované na WMS, nebo externí systémy fungující jako doplněk, jsou prostředkem pro další zefektivňování logistických procesů a přinášejí úsporu pracovních sil a zvýšení úrovně kvality poskytovaných služeb zákazníkům.

Jedním z dalších prostředků, jak rozšířit působnost WMS nebo například řešit nedostatek pracovních sil je využití automatizačních technologií. Automatizace je trend v logistice, který přináší zvyšování kvality, tedy kvalitnější a přesnější dodávky a tím i spokojenější zákazníky.

Typický příklad je automatická obalovačka palet, kterou najdeme ve většině dnešních skladů. Dalším, ne už tak rozšířeným prvkem automatizace, jsou dopravníkové systémy. Příkladem použití dopravníkového systému je přesun expedičních nosičů připravených k finálnímu zabalení z vychystávací zóny do expediční zóny, kde součástí takového dopravníku je váhová kontrola a ergonomické kontrolní pracoviště.

Nutno říci, že vlastně v dnešní době můžeme rozšířit WMS o takřka „kosmické“ technologie. Velkého rozmachu dosahuje technologie hlasového rozpoznávání (tzv. voice recognition). Protože se hlas nejčastěji používá při vychystávání zboží, kde je skladník vybaven přenosným terminálem, speciální náhlavní soupravou se sluchátky a mikrofonem. Terminál je schopen generovat lidský hlas a skladník tak dostává instrukce, v rozsahu obdobném obvyklému zobrazení na displeji klasického terminálu, v podobě hlasových pokynů do sluchátek. Potvrzování provedené operace provádí skladník hlasem – terminál hlas rozpozná a předá ke zpracování WMS. Komunikace řečí je nejpřirozenějším a nejefektivnějším způsobem komunikace. Skladník tak neztrácí čas čtením informací z displeje terminálu nebo zadáváním dat pomocí klávesnice. V případě, že je potřeba číst čárový kód (například číslo šarže), lze terminál doplnit i o snímač.

Jako další technologický vývoj v oblasti efektivního řízení skladů, si můžeme uvést zapojení dronů. Drony se začínají v logistice uplatňovat stále více a to především v oblasti venkovních kontejnerových skladů, kde je možné provést například vizuální kontrolu bez nutnosti fyzické manipulace se zbožím a kde je navíc možné ušetřit množství času a energie skladníků, které jinak vynaloží na pohyb po rozlehlých skladovacích areálech. Usnadnění mohou přinést i vylepšené snímací prvky, které čtou z větší vzdálenosti a poradí si i s poškozenými čárovými kódy.

Na závěr si pojďme říct, že implementace WMS se všemi návaznostmi představuje nemalou investici, která by se vám měla v budoucnu vrátit. Implementací řešení spolupráce s dodavatelem WMS nekončí, ale naopak začíná. Správný dodavatel se o implementované řešení musí umět starat, a jak už bylo řečeno, měl by být svému zákazníkovi silným a spolehlivým partnerem, proto je klíčové si takovéhoto dodavatele WMS vybrat, který kromě procesní analýzy skladu navrhne možnosti zlepšení pro operace i mimo sklad. Pomohou vám k tomu jeho reference, flexibilita a know-how řešit nově vzniklé požadavky.

Čestmír Váňa

Čestmír Váňa

Marketing manažer

Své komentáře můžete zaslat na marketing@kodys.cz nebo se můžeme potkat na LinkedIn