čárový kód

Čárový kód

Na této stránce naleznete charakteristiku čárového kódu, co tento pojem znamená, dozvíte se více o typech čárových kódů, tak jako něco o jejich kontrole, ale i jeho konkrétním využití v různých oblastech průmyslu. 

Základní prostředek automatické identifikace zboží

Čárové kódy jsou nejrozšířenějším prostředkem automatické identifikace neboli "registrace dat bez použití kláves".

Výhody čárových kódů

  • Přesnost

Při ručním zadávání dat dochází k chybě průměrně při každém třístém zadání, při použití čárových kódů se počet chyb snižuje až na jednu milióntinu, přičemž většina z těchto chyb může být eliminována, je-li do kódu zavedena kontrolní číslice, která ověřuje správnost čtení všech ostatních číslic.

  • Rychlost

Srovnáme-li rychlost pořízení dat z čárového kódu s klávesnicovým zadáním, zjistíme, že i ta nejlepší písařka je nejméně třikrát pomalejší než jakýkoliv snímač.

  • Flexibilita

Čárové kódy lze používat v nejrůznějších, a to i extrémních prostředích a terénech. Je možné je tisknout na materiály odolné vysokým teplotám nebo naopak extrémním mrazům, na materiály odolné kyselinám, obroušení, nadměrné vlhkosti. Jejich rozměry mohou být dokonce přizpůsobeny tak, aby mohly být užity i na miniaturní elektronické součástky.

  • Produktivita, efektivnost a dosledovatelnost

Využíváním čárových kódů v maloobchodě se produktivita odbavování u pokladny zvýší o desítky procent. Kromě toho je možno v jakémkoliv okamžiku zjistit stav zásob jednotlivého zboží na skladě. Studie zpracovaná pro americké Ministerstvo obrany ukázala, že v některých oblastech se při zavedení čárových kódů zvýší efektivita práce až o 400 %.

  • Cena

Náklady na nosič informace (obvykle papír) jsou ve srovnání s jinými médii zcela zanedbatelné.

Jak pracují čárové kódy?

Čárový kód se skládá z tmavých čar a ze světlých mezer, které se čtou pomocí specializovaných čteček - snímačů čárových kódů.

Tradiční laserové snímače čárového kódu vyzařují červené světlo. Toto světlo je pohlcováno tmavými čárami a odráženo světlými mezerami. Snímač zjišťuje rozdíly v reflexi a ty přeměňuje v elektrické signály odpovídající šířce čar a mezer. Tyto signály jsou převedeny v číslice, popř. písmena, jaká obsahuje příslušný čárový kód. To tedy znamená, že každá číslice či písmeno je zaznamenáno v čárovém kódu pomocí předem přesně definovaných šířek čar a mezer. Data obsažená v čárovém kódu mohou zahrnovat takřka cokoliv: číslo výrobce, číslo výrobku, místo uložení ve skladu, číslo série nebo jméno určité osoby, které je např. povolen vstup do jinak uzavřeného prostoru.

Začátkem 21. století se pro čtení čárových kódů začaly využívat kromě tradičních laserových snímačů i snímače digitální. Podobně jako u digitálního fotoaparátu u nich dojde k vyfocení čárového kódu a následně k dekódování jeho obsahu pomocí dekodéru, který je nedílnou součástí snímače. Hlavní výhodou digitálních snímačů je možnost mnohasměrného čtení a podpora čtení jak 1D tak i 2D symbolů.

Související produkty

Typy čárových kódů

Existuje mnoho typů čárových kódů, z nichž každý je většinou určen pro specifické použití. Některé typy čárových kódů mohou kódovat pouze číslice, jiné mohou kódovat i písmena a speciální znaky.

Rozeznáváme čárové kódy jednodimenzionální (1D) a dvoudimenzionální (2D). 1D kódy mají omezenou kapacitu a obvykle kódují numerický nebo alfanumerický řetězec, který je klíčem k identifikaci označeného předmětu do nějaké externí databáze. 2D kódy vzhledem k vyšší kapacitě obvykle obsahují veškerou potřebnou informaci o označeném předmětu v sobě.

EAN 13 a EAN 8

Nejznámější čárový kód užívaný pro zboží prodávané v obchodní síti.

Image
čárový kód

UCC/EAN 128

Čárový kód využívaný pro označování obchodních a logistických jednotek.

Image
UCC/EAN 128

CODE 128

Univerzální volně použitelný čárový kód ke kódování alfanumerických dat.

Image
CODE 128

CODE 39

Kód používaný zejména v automobilovém průmyslu, zdravotnictví a v mnoha dalších odvětvích průmyslu a obchodu.

Image
CODE 39

INTERLEAVED 2 OF 5 (ITF) A ITF-14

Čárový kód užívaný nejčastěji pro interní aplikace a označování obchodních jednotek.

Image
ITF-14

GS1 DATABAR

Lineární kód pro označování malých produktů.

Image
GS1 DATABAR

 

PDF 417

2D kód s velmi vysokou informační kapacitou a schopností detekce a oprav chyb (při porušení kódu).

Image
PDF 417

DATAMATRIX

Maticový 2D kód používaný ve zdravotnictví,  armádních aplikacích, v letectví a pro označování elektronických součástek. Často se používá se spojitosti s technologií DPM.

Image
DATAMATRIX