Zvýšení produktivity o 70% díky hlasovému řešení

V logistickém centru společnosti Globus ČR, k.s. v Jirnech vychystává zboží přibližně 60 pracovníků pěti národností s jazykovou technologií od společnosti Vocollect. Kvalita a produktivita se zvýšily až o 70%.

Situace před zavedením hlasového řešení

Stačilo málo a hlasové vychystávání ve skladu Globusu málem nebylo úspěšné. Předchozím řešením byl „systém bez učení“  a i po dvou letech testování a vývoje byl připraven k použití pouze ojediněle. Většina z tehdejších 40-ti skladových operátorů v každé směně proto stále ještě pracovala s papírovými seznamy.

Bezproblémová změna

Změnu přinesla až technologie Honeywell Vocollect Voice Solution v roce 2007. Společnost Globus tehdy zavedla nacvičené hlasové řešení - společně se systémem správy skladu Wamas. „Současná přeměna proběhla přesně a bez problémů. Od té doby naši skladníci vychystávají bez papírů a mají volné ruce i oči, aby se mohli zcela soustředit na svoji vlastní práci," informuje Lenka Kamešová, která v logistickém centru společnosti Globus v Jirnech zodpovídá za suchý sortiment v celém skladu.

Místo seznamu položek nebo ručního skeneru jsou skladníci v Jirnech nyní vybaveni náhlavní sadou a Talkmanem, který je na ni připevněn. Tento hlasový přístroj získává příkazy pro vychystávání prostřednictvím WLAN ze systému Wamas, převede je na hlasové příkazy a přenáší do náhlavní sady pracovníka. K pozitivním efektům patří především produktivita zvýšená o cca 70 %. „Výkon se zvýšil ze 130 na průměrně 220 kartonů za hodinu,” potvrzuje Lenka Kamešová.

Odpovědi v mateřském jazyce

Klíč k úspěchu spočívá v individuálních jazykových profilech, které je možné díky technologii Vocollect vytvořit za pouhých cca 30 minut. Přitom se zohledňuje výslovnost, přízvuk a dialekt pracovníků, takže hlasový systém se dokonale přizpůsobuje jednotlivým lidem - a ne naopak. „U nás pochází téměř každý pracovník, který vychystává zboží, ze zahraničí. Například z Bulharska, Rumunska nebo z Ukrajiny," vysvětluje Lenka Kamešová. Technologie Honeywell Vocollect Voice Solution je tak flexibilní, že každý pracovník může v případě potřeby komunikovat s počítačem i nadále ve svém mateřském jazyce. „Příslušnou volbu si může každý kolega jednoduše nastavit při zakládání svého jazykového profilu,“ zdůrazňuje vedoucí skladu.

  Žádné odchylky

  V této souvislosti prudce rostla i kvalita, která je u společnosti Globus pod přísnou kontrolou. V Jirnech se každý měsíc zkontroluje 80 000 vychystaných obalových jednotek, přičemž na každého pracovníka připadá minimálně 300 kartonů. Výsledkem je značný pokles chybovosti, která se díky technologii Vocollect drasticky snížila. „Místo původních 0,2 % jsme nyní na velmi dobrých 0,14 %,“ potvrzuje Ondřej Zíka, ředitel logistiky.

  Tento skok byl způsoben několika příčinami. Skladníci dostávají prostřednictvím náhlavní sady jednoznačné instrukce a zadaný proces nepřipouští žádné odchylky. V rámci této struktury musí skladník při nalezení jedné požadované položky nejprve přečíst dvě poslední čísla čárového kódu kartonu uloženého na příslušném místě. Tato jednorázová kontrola zajistí, že je skladník u správného regálu.

  Nepostradatelný systém řízení

  Kontrola jakosti je nejen důkazem extrémně vysoké spolehlivosti, ale také základem prvotřídního systému využívaného společností Globus. Ti, kteří vychystávají s nulovými chybami, dostanou na konci měsíce příplatek ke mzdě ve výši 5-ti %. Z tohoto důvodu se pracovníci občas ptají, zda by za vlastní chyby neměl přeci jen odpovídat počítač.

  V těchto případech mohou hlasové konzole Vocollect 5.0, které společnost Globus za podpory společnosti Kodys implementovala již v roce 2013, uplatnit své silné stránky.

  Zlepšená identifikace jazyka

  Další upgrade hlasového řešení proběhl v roce 2015. Po sedmi letech intenzivního používání ve dvousměnném provozu projevilo pět z celkových 30 Talkmanů první projevy únavy, takže se tyto přístroje musely vyměnit. Tehdy se společnost Globus rozhodla pro novější model A700 s Bluetooth připojením k náhlavní sadě. Společnost Kodys nejdříve poskytla přístroje na dva týdny pro testovací provoz. A byl to úspěch. „Naši pracovníci jsou z A700 nadšení,“ potvrzuje vedoucí skladu Lenka Kamešová.

  Bezkabelové spojení k náhlavní sadě SRX2 zajišťuje větší volnost pohybu a zlepšená identifikace jazyka ještě rychlejší průběh. V budoucnu by to mohlo zjednodušit i proces zaučování osmi až deseti najatých pracovníků, kteří jsou potřeba jednou za rok pro vánoční období. Není tedy divu, že společnost Globus chce i zbývajících 25 Talkmanů typu T2X postupně nahradit modelem A700. Ani poté však nebude hlasový projekt pro společnost Globus zdaleka ukončen. Již v roce 2016 se má v logistickém centru v Jirnech vychystávat s hlasovou technologií i v oblasti čerstvého zboží.

  Použitý hardware

  • 25 náhlavních sad série SR-20
  • 25 Talkmanů T2X
  • 5 náhlavních sad série SRX2
  • 5 Talkmanů A700
  • konzola Vocollect 5.0

  Výsledky

  Lepší ergonomie, vyšší produktivita, o 70 % vyšší kvalita vychystávání, vyšší šance na odměnu pro každého pracovníka.


  Související odkazy

  Další reference - hlasové tehnologie