případová studie - net4gas - kodys

Workforce Management System napojený na SAP pro pracovníky v terénu firmy NET4GAS

Workforce Management System s napojením na SAP pro společnost NET4GAS zajišťující servis a údržbu přenosové sítě zemního plynu pro celou Českou republiku.

O zákazníkovi

Společnost NET4GAS zajišťuje mezinárodní přepravu zemního plynu přes celou Českou republiku, vnitrostátní přepravu zemního plynu partnerům na území České republiky, flexibilní přepravní soustavu orientovanou na poptávku a související obchodní a technické služby. Zaměstnává více než 500 zaměstnanců po celé ČR.

Je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu (TSO) v České republice. Ročně přepraví okolo 45 miliard m3 zemního plynu (z toho cca 8 miliard m3 pro domácí spotřebu). NET4GAS provozuje plynovody pro mezinárodní tranzitní a vnitrostátní přepravu zemního plynu o celkové délce více než 3 800 km. Provozuje tři hraniční předávací stanice, čtyři kompresní stanice a téměř stovku předávacích stanic na rozhraní s vnitrostátní distribucí plynu.

Situace před zavedením nového řešení pro Net4Gas

Workforce Management System

Motivace pro implementaci WFM systému pro společnost Net4Gas byla jasná – umožnit našemu dlouholetému zákazníkovi plánovat, měřit, monitorovat a vyhodnocovat veškeré práce nutné pro udržení jeho rozsáhlé a rozmanité technologie v perfektním stavu bez nutnosti složitého a pomalého papírování.

Na zakázku vyvinutý systém je plně integrován s ERP systémem SAP a existujícím geografickým informačním systémem (GIS) společnosti NET4GAS.

Směnoví mistři údržby, manažeři společnosti a administrátoři systému mají k dispozici desktopového klienta se všemi informacemi nutnými pro plánování servisních zakázek a obchůzek na jednotlivé čety údržby. Systém při plánování automaticky doplňuje např. povinné pracovní přestávky a automaticky plánuje i čas potřebný pro přejezd mezi jednotlivými technologickými místy. Rovněž umožnuje plánované zastupování pracovníků mezi pracovními četami, monitorování polohy pracovních čet a mnoho a mnoho dalšího.

Servisní technici pak mají k dispozici moderní aplikaci přímo na svých mobilních telefonech. Vždy po ruce, ať jsou kdekoliv v terénu. Aplikace jim přehledným způsobem poskytuje informace o plánu práce na daný den, umožňuje jim vykazovat čas oproti tomuto plánu, kontrolovat technologii dle předem připraveného scénáře, zadávat naměřené hodnoty na technologii, zadávat informace o provedených opravách nebo třeba i ovlivňovat svůj plán práce na další dny. Pomocí navigace GPS systém pracovníka komfortně navádí na další technologické místo, které má navštívit. Data jsou přenášena do centrální databáze přes mobilní data a jsou tedy vždy a ihned k dispozici pro další zpracování. Pracovníci se nemusejí vracet se štosy papírů na centrálu a po dokončení pochůzky mohou rovnou domů

Jednou z nejdůležitějších součástí systému je řada propracovaných reportů pro management společnosti, a to nejen nad daty srovnávajícími plánovanou a vykázanou práci, ale i reporty krátkodobých provozních úniků na trase a dalších informací. Právě tyto reporty umožňují společnosti Net4Gas provádět správná kritická rozhodnutí a plánování do dalšího období.

Přínosy

  • Přístup do databáze SAPu odkudkoliv
  • Automatické odečítání dat
  • Zprůhlednění kontrol díky přesným evidencím jejich času
  • Zpětné vyhledávání dat např. o inspekcích a odečtech provozních měření na konkrétní technologii (technickém místě)
  • Splnění požadavku na rychlejší sjednocení procesů inspekcí na všech provozech
  •  Terminály spravujeme a řídíme na dálku pomocí aplikace pro vzdálenou správu mobilních zařízení SOTI MobiControl

 

Výsledek očima zákazníka

Velmi kladně jsme hodnotili pomoc Kodysu při procesní analýze pro zadání Projektového konceptu a definici funkcionalit, které má systém tohoto rozsahu obsahovat. Analýza proběhla rychle a efektivně a zásadním způsobem pomohla následnému úspěšném nasazení systému do produktivního provozu. A ještě jednu věc bych zde zmínil. I mimo projekt potvrzujeme kvalitní podporu při provozu aplikace, jako je helpdesk popř. i přímé konzultace s vývojáři. Celý projekt proběhl podle zadání a odsouhlaseného harmonogramu.

Vojtěch Bečka
Senior specialista - systémová podpora

Zaujal vás tento projekt nebo potřebujete podobné řešení?

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Navrhneme řešení na míru.
Poradíme, jak implementovat systém ve vaší firmě.