případová studie - net4gas - kodys

Workforce Management System napojený na SAP pro pracovníky v terénu firmy NET4GAS

Workforce Management System s napojením na SAP pro společnost NET4GAS zajišťující servis a údržbu přenosové sítě zemního plynu pro celou Českou republiku.

O zákazníkovi

Společnost NET4GAS zajišťuje mezinárodní přepravu zemního plynu přes celou Českou republiku, vnitrostátní přepravu zemního plynu partnerům na území České republiky, flexibilní přepravní soustavu orientovanou na poptávku a související obchodní a technické služby. Zaměstnává více než 500 zaměstnanců po celé ČR.

Je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu (TSO) v České republice. Ročně přepraví okolo 45 miliard m3 zemního plynu (z toho cca 8 miliard m3 pro domácí spotřebu). NET4GAS provozuje plynovody pro mezinárodní tranzitní a vnitrostátní přepravu zemního plynu o celkové délce více než 3 800 km. Provozuje tři hraniční předávací stanice, čtyři kompresní stanice a téměř stovku předávacích stanic na rozhraní s vnitrostátní distribucí plynu.

  Situace před zavedením nového řešení pro Net4Gas

  Workforce Management System

  Motivace pro implementaci WFM systému pro společnost Net4Gas byla jasná – umožnit našemu dlouholetému zákazníkovi plánovat, měřit, monitorovat a vyhodnocovat veškeré práce nutné pro udržení jeho rozsáhlé a rozmanité technologie v perfektním stavu bez nutnosti složitého a pomalého papírování.

  Na zakázku vyvinutý systém je plně integrován s ERP systémem SAP a existujícím geografickým informačním systémem (GIS) společnosti NET4GAS.

  Směnoví mistři údržby, manažeři společnosti a administrátoři systému mají k dispozici desktopového klienta se všemi informacemi nutnými pro plánování servisních zakázek a obchůzek na jednotlivé čety údržby. Systém při plánování automaticky doplňuje např. povinné pracovní přestávky a automaticky plánuje i čas potřebný pro přejezd mezi jednotlivými technologickými místy. Rovněž umožnuje plánované zastupování pracovníků mezi pracovními četami, monitorování polohy pracovních čet a mnoho a mnoho dalšího.

  Servisní technici pak mají k dispozici moderní aplikaci přímo na svých mobilních telefonech. Vždy po ruce, ať jsou kdekoliv v terénu. Aplikace jim přehledným způsobem poskytuje informace o plánu práce na daný den, umožňuje jim vykazovat čas oproti tomuto plánu, kontrolovat technologii dle předem připraveného scénáře, zadávat naměřené hodnoty na technologii, zadávat informace o provedených opravách nebo třeba i ovlivňovat svůj plán práce na další dny. Pomocí navigace GPS systém pracovníka komfortně navádí na další technologické místo, které má navštívit. Data jsou přenášena do centrální databáze přes mobilní data a jsou tedy vždy a ihned k dispozici pro další zpracování. Pracovníci se nemusejí vracet se štosy papírů na centrálu a po dokončení pochůzky mohou rovnou domů

  Jednou z nejdůležitějších součástí systému je řada propracovaných reportů pro management společnosti, a to nejen nad daty srovnávajícími plánovanou a vykázanou práci, ale i reporty krátkodobých provozních úniků na trase a dalších informací. Právě tyto reporty umožňují společnosti Net4Gas provádět správná kritická rozhodnutí a plánování do dalšího období.

  Přínosy

  • Přístup do databáze SAPu odkudkoliv
  • Automatické odečítání dat
  • Zprůhlednění kontrol díky přesným evidencím jejich času
  • Zpětné vyhledávání dat např. o inspekcích a odečtech provozních měření na konkrétní technologii (technickém místě)
  • Splnění požadavku na rychlejší sjednocení procesů inspekcí na všech provozech
  •  Terminály spravujeme a řídíme na dálku pomocí aplikace pro vzdálenou správu mobilních zařízení SOTI MobiControl

   

  Zaujal vás tento projekt nebo potřebujete podobné řešení?

  Potřebujete poradit?

  Kontaktujte nás

  Navrhneme řešení na míru.
  Poradíme, jak implementovat systém ve vaší firmě.