workshop

Ukázali jsme, jak si hravě poradit s evidencí a inventarizací majetku

První týden v říjnu jsme uspořádali business snídani, na které jsme účastníkům předvedli, jak lehce lze zvládnout i tu nejnáročnější inventuru majetku, pokud k ní používáte efektivní řešení, jako je naše - EVIDEI Asset Management. Připomeňme si tento workshop krátkou reportáží spojenou s fotodokumentací.

V našich firemních prostorách jsme předvedli v čem tkví výhody tohoto softwarového řešení EVIDEI, abyste při evidenci a inventarizaci odstranili chybovost, ušetřili čas a hlavně peníze. Workshopem účastníky provedli naši obchodní konzultanti Alexandr Kalenskyj a Linda Pinčiarová, kteří si vzali na svá bedra jak teoretickou, tak praktickou ukázku inventarizace včetně možností výběru vhodného a odolného značení majetku ve firmách. V praktické části Alex nasimuloval celý proces inventarizace včetně typických příkladů vyvstalých z našich zkušeností z praxe tak, aby evidenci a inventarizaci zvládnul i brigádník za pomoci čárového kódu nebo RFID technologie.  

Touto cestou chceme poděkovat chceme poděkovat všem účastníkům zejména za aktivní zapojení do diskuse s našimi obchodními konzultanty. Věříme, že si od nás odnesli všechny potřebné informace, aby v příštím roce mohli provést inventuru majetku rychle a bez stresu. 

Fotogalerie semináře zde