RFID

Radiofrekvenční identifikace - RFID

Již několik let se věnujeme implementaci řešení s RFID technologií, počínaje RFID evidencí majetku, přes sledování rozpracovaného produktu na výrobní lince až po identifikaci zboží při příjmu a expedici.

RFID (z ang. Radio Frequency Identification) je technologie automatické identifikace, která umožňuje bezdrátově identifikovat téměř jakýkoliv objekt pomocí dat přenášených prostřednictvím rádiových vln a ukládána do tzv. RFID tagů (čipů), z kterých se následně mohou načítat a znovu přepisovat. ​RFID tag, co by nositel informace, může být ve formě etikety (Smart label) nebo v zapouzdřené podobě různých tvarů, velikostí a materiálů. Ke čtení a zapisování dat do RFID tagu slouží RFID čtečka, která může mít různou podobu (mobilní terminál, stacionární brána).

Proč RFID?

Ačkoliv je identifikace prostřednictvím čárových kódů nejrozšířenější a nejdostupnější metoda, není v některých případech dostačující. Čárový kód lze nahradit tagem (štítkem), tedy čipem propojeným s anténou, který umožňuje bezdrátový zápis a čtení informace.

RFID jako náhrada čárových kódů?

Tato technologie si neklade za cíl nahradit čárové kódy, ale spíše čárové kódy doplnit o další možnosti. V celé řadě aplikací je nejvýhodnější použít kombinaci těchto dvou technologií.

Vlastnosti RFID technologie

  • Není nutná přímá viditelnost mezi čtečkou RFID a tagem (štítkem)
  • Tagy lze použít opakovaně
  • Data uložená ve štítku (tagu) jsou šifrována a navíc mohou být chráněna heslem
  • RFID tagy mohou obsahovat tištěné informace, jako jsou čárové kódy, názvy společností nebo jakýkoliv alfanumerický řetězec
  • Mnohačetné snímání v krátkém čase
  • Hromadné snímání v okolí čtecího zařízení
  • Možnost vysoké rychlosti průjezdu identifikovaného objektu
  • Odolnost vůči teplotě, vlhkosti a vlivům okolního prostředí
  • Možnost aktualizace uložených informací a relativně velká kapacita dat
  • RFID systémy lze integrovat do jiných interních systémů nebo zákaznických procesů

Naše řešení pro RFID

Pro implementaci RFID technologie poskytujeme komplexní řešení, ze kterých vytěžíte maximum efektivnosti a produktivity tak, aby se vám vaše investice do této technologie vrátila v co nejkratším čase.

 

Čtečky RFID

Zvyšte efektivitu zaměstnanců a zároveň věrnost svých zákazníků.

Odolné mobilní RFID čtečky využijete v průmyslu, podnikovém prostředí a retailu. Výrazně vám zjednoduší práci ve výrobě, nakládacích rampách, obchodech nebo přímo ve skladech. Sledujte rychlý pohyb palet, boxů a dalších předmětů. Naše RFID čtečky jsou vysoce odolné, spolehlivé zařízení s vysokou pamětí, rychlým přenosem dat v reálném čase.

 

 

Stacionární RFID čtečky

Zlepšete viditelnost a kontrolu dat pro vyšší produktivitu ve výrobě nebo obchodě. 

Se stacionárními RFID čtečkami budete moci rychleji přijímat, uskladňovat, vyzvedávat a vychystávat zásoby. V reálném čase můžete sledovat pohyb osob i produktů ve výrobě a skladu. U fixních RFID readerů se můžete spolehnout také na hladké a přesné čtení v blízkém prostředí s ostatními RFID čtečkami.

 

 

RFID antény

Antény pro zvýšení RFID výkonu, které zjednoduší operace a pomohou zautomatizovat procesy. 

S RFID anténami pokryjete široké čtecí pole pro čtení objektů. Všechny antény mají robustní design, lze je umístit na strop, zeď, do venkovních bran nebo průchodů. Rozšíří tak čtecí zóny v těžko přístupných prostorech, rozlehlých halách apod. V kombinaci se stacionárními čtečkami Zebra poskytují vysoce výkonnou a vysokokapacitní komunikaci.

 

 

RFID tiskárny

Zvyšte si produktivitu díky kvalitnímu a efektivnímu tisku. Tiskárny pro jakýkoliv RFID štítek. 

RFID tiskárny dokáží etikety nejen potisknout, ale zároveň díky čipu RFID potřebné informace kódovat. Využijete je pro označování cenovek, regálů, štítků nebo identifikaci pacientů a označování vzorků v laboratořích. Spektrum využití je velmi široké. Ušetří vám práci i v obchodech, skladech nebo distribučních centrech.

 

 

RFID štítky

Šetřete čas a pomozte zlepšit výsledky v laboratořích, klinikách nebo výrobních společnostech.

Nabízíme široké portfólio etiket s RFID anténou dle vašich požadavků a rozměrů pro všeobecné použití a aplikace v různých velikostech a materiálech, pomocí inlayů od předních výrobců. Zadejte nám Váš rozměr, vaše požadované dosahy, typ prostředí a my už RFID smartlabel sestavíme na míru. 

 

 

Druhy RFID frekvencí

Nízkofrekvenční (Low Frequency) 125 - 134 kHz

Nízká frekvence, používá se hlavně pro sledování a označování zvířat, identifikaci osob, autorizaci - povolení přístupu v identifikačních kartách, klíčenkách. Čtecí rozsah je přibližně do 10 cm.

Vysokofrekvenční (High Frequency) 13,56 MHz

Vysokofrekvenční systémy mají čtecí rozsah od 1 cm do 1 m. Součástí této frekvence je komunikace na krátkou vzdálenost - Near Field Communication (NFC). Tento rozsah se běžně používá pro platby, aplikace vstupenek, bezkontaktní karty, knihovní systémy a docházkové systémy, identifikační karty.

Ultra-vysokofrekvenční (Ultra-High Frequency - UHF) 865 - 960 MHz

Nejvyužívanější frekvence u většiny RFID aplikací. V Evropě se používá evropská norma a v souladu s tím zařízení fungují v pásmu 865 - 868 MHz. Čtecí rozsah pro pasivní UHF tagy je od několika centimetrů u malých tagů. U velkých tagů je to až do 10m. Tato frekvence se používá při sledování aplikací, zboží, řízení dodavatelského řetězce, ve výrobě, logistice a maloobchodě.


Hlavní oblasti užití RFID

RFID ve výrobě