případová studie - net4gas - kodys

Existuje i jiná cesta, jak si pořídit software. Naše cloudové řešení pomáhá v boji se škůdci.

Přehledná cloudová aplikace poskytuje v reálném čase informace o provedených kontrolách a zabezpečených návnadách všem zákazníkům firmy Deratizace Růžička. 

Image
deratizace růžička - případová studie - kodys

 

V boji proti škodlivým hlodavcům je potřeba pravidelná kontrola nástrah a pastí. Je potřeba pravidelně prověřovat, zda škůdci nástrahu zkonzumovali, zda past není poškozená a případně zda se v kontrolovaném prostoru nenacházejí uhynulí škůdci. O každé kontrole je nutno provést záznam a to včetně místa, data a přesného času kontroly. Protože společnost Deratizace Růžička provádí své služby pro koncové zákazníky, poskytuje jim na základě sesbíraných dat přehledné reporty o výsledku kontrol.

O zákazníkovi

Společnost Deratizace Růžička, s. r. o. byla založena v roce 1992. V současné době tato firma servisuje po celé České republice zhruba 1 850 objektů (bytové domy, hotely, výrobní haly, logistická a kancelářská centra i obchodní řetězce) s cílem zbavit je jakéhokoliv hmyzu, hlodavců nebo mikroorganismů. Mezi stěžejní služby této firmy patří monitorování objektů, následný zásah a doporučení nápravných opatření spojenou s veškerou dokumentací, která se týká třech klíčových oblastí – deratizace, desinsekce a dezinfekce.

Mobilní řešení pro kontrolu pastí

integrated pest management system

Aby se proces kontroly zjednodušil a automatizoval, vyvinul KODYS společně s firmou Deratizace Růžička systém, který umožňuje technikovi zadávat výsledky přímo v místě kontroly do mobilního terminálu. Nasbíraná data se následně přenesou do serverové aplikace, která umožňuje generování přehledných sestav a reportů. Samozřejmostí je, že každého zákazníka jsou viditelná data pouze z jeho provozoven. Někteří zákazníci tento report využívají například jako doklad o prováděných deratizačních opatření při případné kontrole ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Pro kontrolu stanovišť používají pracovníci mobilní terminály Zebra, dodávané společností KODYS.

Využití cloudu

Aby byl report pro zákazníky jednoduše dostupný i z webového prohlížeče, byla zvolena platforma cloudového řešení Microsoft Azure. Další důvod pro použití řešení v cloudu byl fakt, že Deratizace Růžička se plně zaměřuje na deratizační služby a z počátku nedisponovala žádnou síťovou infrastrukturou. Zákazník se tak nemusí starat o provoz a ani správu této aplikace, která je poskytována jako „subscription“ model založený na pravidelných měsíčních platbách bez nutnosti výrazné úvodní investice.

Image
případová studie deratizace růžička - kodys

 

PŘÍNOSY

  • On-line výsledky deratizačních kontrol, odbourání papíru
  • Podrobný report o provedených pracích na jednotlivých lokalitách
  • Odstranění potřeby vlastní IT a síťové infrastruktury
  • Možnost online přístupu koncových zákazníků ke všem svým dokumentům (revizní listy, aktuální mapy kontrolních bodů na objektech, tabulky vyhodnocení zásahů, servisní knihu)
  • Minimální počáteční investice

 

Výsledek očima zákazníka

Zákazník potřeboval získat lepší přehled o kontrolách návnad, které provádějí jeho zaměstnanci, dále chtěl získávat kvalitnější informace o kontrolách a zároveň chtěl zpřístupnit tyto informací svým zákazníkům, což jsou většinou maloobchodní řetězce. Cloudové řešení bylo zvoleno z důvodu nízké počáteční investice.

Ondřej Sklenička
Obchodní konzultant KODYS

Výsledek očima zákazníka

Z důvodu specifikace zaměření naší práce, se sytém vlastně vyvíjí dodnes. I přes nemalé počáteční „porodní bolesti“, kdy jsme plnili prázdnou databázi, nám celkově systém pomohl udržet stěžejní zakázky a mnohé nové přinesl. V rámci celé aplikace jsme dostali větší dohled a přehled nad servisními techniky a servisovanými místy po území celé ČR, což je pro nás přidaná hodnota celé věci.

Tomáš Kopecký
Provozní ředitel

Případová studie ke stažení

Stáhněte si případovou studii pro Deratizace Růžička ve formátu PDF

Zaujal vás tento projekt nebo potřebujete podobné řešení?

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Navrhneme řešení na míru.
Poradíme, jak implementovat systém ve vaší firmě.