případová studie - ds property - evidei - kodys

Efektivní správa majetku v DS PROPERTY pomocí EVIDEI

Evidence a inventarizace majetku pomocí EVIDEI

O zákazníkovi

Správcovská společnost DS PROPERTY, a.s. byla založena v roce 2013. Ve svém regionu získala v krátké době významné postavení v oblasti Facility Managementu. Dlouholeté zkušenosti s pronájmem, správou nemovitostí  jsou přidanou hodnotou pro největší zákazníky v regionu, mezi které patří Istermeat, a.s., Euromilk, a.s., Agrosun, spol. s.r.o., FK DAC 1904, a.s., DAC Arena, a.s., DAC Academy, a.s., VILLA ROSA B&B AND RESTAURANT, Hotel Bonbón ****, Hotel AmadeChâteau a mnoho dalších.

Situace před zavedením řešení

DS Property, a.s., spravuje jednotlivé společnosti s velkým množstvím majetku. Řízené společnosti působí v různých segmentech, jako je živočišná, rostlinná výroba, zemědělství, sport, vzdělávání, kultura, cestovní ruch atd. a s tím spojená diverzita

Aktiva, od výrobních strojů, tažných strojů, nábytku, nářadí, sportovního vybavení, uměleckých děl a artefaktů, způsobila neprůhlednost a nepřesnost při správě majetku. Samotný inventář zaměstnával velké množství interních zaměstnanců. Vyhodnocení výsledků inventarizace bylo zdlouhavé a neodráželo skutečný stav.

Použitý systém správy nemovitostí, který byl veden v různých formách a inventura, která byla prováděna pomocí pera a papíru, nebyla dlouho použitelná. Společnost DS Property, a.s. potřebovala jednotnou platformu a moderní řešení, které přináší efektivitu, přehlednost, přesnost a rychlost. Proto se obrátila na KODYS Slovensko. 

Cíle projektu

  • Řídící a pracovní nástroj pro správu majetku ve firmách
  • Každá společnost má vlastní DB entitu – jednu SW platformu pro asset management
  • Počet karet objektu 50.000+

Implementace řešení

Manažerská část řešení EVIDEI dává k dispozici komplexní nástroj v rámci Facility Managementu. Společnost DS Property, a. s. tak získala přehled o spravovaných společnostech, z nichž každá je zastoupena samostatným databázovým subjektem. Hardwarová zařízení – tiskárny a mobilní terminály ZEBRA, zrychlují a zpřesňují inventarizaci. Jasná identifikace majetku pomocí kódů Datamatrix a automatizovaný přenos a zpracování dat urychlily a zpřesnily jednotlivé procesy.

Přínosy řešení

  • Snížení chybovosti
  • Zrychlení inventarizačních procesů
  • Přehlednost v aktivech
  • Okamžité a přesné výsledky inventur

 

Výsledek očima zákazníka

Systém EVIDEI  od KODYS Slovensko nám poskytuje přehledný nástroj pro správu majetku ve všech společnostech, pro které řídíme. V EVIDEI máme prostor pro sloučení různých pracovních listů do jednoho systému, díky kterému získáváme komplexní přehled o aktivech v každé společnosti. Zavedením technologie čárových kódů navíc urychlíme a zpřesníme proces inventarizace.

JUDr. PaedDr. Anita Krajcsíková
Facility Manager

Zaujal vás tento projekt nebo potřebujete podobné řešení?

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Navrhneme řešení na míru.
Poradíme, jak implementovat systém ve vaší firmě.