K.Motion Warehouse Edge

Dělají vaši skladníci chyby, expedují nesprávné zboží v nesprávném množství?

Používají vaši skladníci při práci tužku a papír a přepisují data ručně do informačního systému?

Trvá vám inventura skladu příliš dlouho a jejím výsledkem jsou velké rozdíly?


K.motion warehouse management system, K.Motion WMS, Systém řízení skladu
K.Motion Warehouse Edge (dříve HighJujmp Warehouse Edge WMS) je špičkové komplexní řešení určené pro automatickou evidenci a optimalizaci procesů a zásob v řízeném skladu, které zefektivní práci vašich skladníků a minimalizuje chyby. 

WMS je prodlouženou rukou vašeho informačního systému rozšiřující jeho funkčnost. Systém je modulární, tudíž dostáváte funkcionalitu, kterou aktuálně potřebujete a v případě budoucích požadavků je možnost si vždy dokoupit vhodný modul a funkcionalitu tím rozšířit. 

Výhodou tohoto systému řízeného skladu je také velká míra parametrizace, kde změna nastavení neznamená nové programování a vývoj, ale pouze zaškrtnutí té či oné funkcionality. Díky tomu je i samotná implementace velmi rychlá a efektivní.

K.Motion Warehouse Edge vám zejména pomůže:

 • Zvýšit celkovou produktivitu skladu
 • Snížit náklady
 • Zrychlit plnění objednávek
 • Zvýšit spokojenost zákazníků
 • Zajistit vyšší efektivitu personálních zdrojů
 • Zvýšit všeobecnou přesnost ve skladu až na 99,9%
 • Optimalizovat využití skladových prostor

Systém umožňuje automatickou správu skladového provozu napříč všemi skladovými procesy, počínaje objednáním zboží u dodavatele a konče expedicí dodávky zákazníkovi.

Proč řídit váš sklad pomocí K.Motion Warehouse Edge?

 • Dosáhnete rapidního snížení chybovosti
 • Zjednodušíte skladovou evidenci
 • Zautomatizujete provádění skladových operací
 • Optimalizujete skladové procesy a hospodárněji využijete stávající plochu
 • Zajistíte si informace o situaci ve skladech v reálném čase

Pro koho je systém řízeného skladu K.Motion Warehouse Edge určen?

Systém je díky své flexibilitě možné nasadit již ve skladu o ploše 500 m2 a dvou pracovnících, ale i v areálu o ploše 50 000 m2 a desítkách současně pracujících skladníků a operátorů. S ohledem na procesy používané ve WMS lze s úspěchem systém nasadit jak v distribučních firmách (nákup, skladování, expedice), tak i ve výrobních (nákup materiálů, výroba, skladování hotových výrobků, expedice).

Přínosy systému řízeného skladu K.Motion Warehouse Edge

Všechny skladové procesy prováděné jednotlivými skladníky jsou řízeny WMS a kontrolovány za použití automatické identifikace (čárový kód, RFID, Pick-by-voice) tak, aby nezdržovaly obsluhu, ale zároveň aby eliminovaly případné chyby (záměna zboží, špatné množství zboží, nesprávná šarže). Celý systém je založen na on-line komunikaci mezi klienty a serverem, a tudíž máte okamžitý přehled o práci každého pracovníka skladu i o stavu skladu (viz. obrázek níže).

Integrace systému řízeného skladu K.Motion Warehouse Edge do podnikového ERP

Systém řízeného skladu K.Motion Warehouse Edge pracuje jako nadstavba ERP systému, se kterým si vymněňuje potřebná data (údaje o objednávkách, produktech, obchodních partnerech atd.) pomocí datového rozhraní (Microsoft Dynamics NAV, SAP, Helios aj.). Pro ostatní systémy lze využít univerzálního rozhraní. Jádrem systému je software, nicméně v rámci kompletní dodávky uživatel dostává i potřebný speciální hardware (mobilní terminály, bezdrátovou síť, tiskárny) a veškeré služby spojené s implementací systému a jeho uvedením do provozu. Samozřejmostí je využití technologií automatické identifikace - čárových kódů, RFID, bezdrátových sítí a hlasového vychystávání.

Rozšíření systému

K.Motion Warehouse Edge je v současné době využíván více než 2 000 společnostmi po celém světě. Tyto rozsáhlé zkušennosti jsou promítnuty do propracovanosti systému. Optimální skladové procesy pro konkrétního zákazníka se mohou nastavit pomocí 2 000 parametry. To přináší velmi rychlou implementaci a flexibilitu celého řešení. K.Motion WMS má připravené rozhraní pro informační systémy jako jsou např. Microsoft Dynamics NAV (dříve MS Navision), Microsoft Dynamics AX (dříve MS Axapta), SAP Business One, Unipack, Mapics, Orfert, Helios Green (dříve Noris)


Reference

K.Motion Warehouse Edge je využíván zákazníky po celém světě. V České republice jsme tento modul implementovali například těmto společnostem.

Naše společnost KODYS je certifikovaným partnerem společnosti Körber pro oblast České republiky a nabízí implementaci lokalizované verze systému K.Motion Warehouse Edge.

Související odkazy


Jak může K.Motion Warehouse Edge pomoci i ve Vašem skladu? 

Kontaktujte nás pomocí formuláře (vlevé části obrazovky), nebo nás kontaktujte telefonicky na čísle +420 233 097 911. Náš tým připraví analýzu vašeho skladu a doporučí optimální řešení.