K.Motion Warehouse Edge

Dělají vaši skladníci chyby, expedují nesprávné zboží v nesprávném množství? Používají vaši skladníci při práci tužku a papír a přepisují data ručně do informačního systému? Trvá vám inventura skladu příliš dlouho a jejím výsledkem jsou velké rozdíly?


K.motion warehouse management system, K.Motion WMS, Systém řízení skladu
K.Motion Warehouse Edge (dříve HighJujmp Warehouse Edge WMS) je špičkové komplexní řešení určené pro automatickou evidenci a optimalizaci procesů a zásob v řízeném skladu, které zefektivní práci vašich skladníků a minimalizuje chyby. 

WMS je prodlouženou rukou vašeho informačního systému rozšiřující jeho funkčnost. Systém je modulární, tudíž dostáváte funkcionalitu, kterou aktuálně potřebujete a v případě budoucích požadavků je možnost si vždy dokoupit vhodný modul a funkcionalitu tím rozšířit. 

Výhodou tohoto systému řízeného skladu je také velká míra parametrizace, kde změna nastavení neznamená nové programování a vývoj, ale pouze zaškrtnutí té či oné funkcionality. Díky tomu je i samotná implementace velmi rychlá a efektivní.

Čestmír Terrich

Vedoucí logistiky ASKO, a.s.

Kamil Kidoň

Vedoucí logistiky Euromedia Group

Pavel Staněk

Majitel Potten & Pannen

“Díky K.Motion Warehouse Edge máme skutečně detailní přehled o skladu a všech procesech. Můžeme si tak snadno a kdykoliv dohledat veškeré myslitelné údaje o stavu a toku zboží. Umožňuje nám to rychleji reagovat na požadavky zákazníků čímž se nám zvyšuje efektivita”.

“Po zavedení K.Motion realizujeme požadavky našeho obchodního oddělení s nižším počtem skladníků a v kratším čase. V předvánočním období jsme byli navíc schopni výrazně zvýšit objem expedovaného zboží oproti minulosti a komplexně uspokojit požadavky trhu”.

„Nasazením K.Motion jsme získali přehled o umístění zboží a jeho toku ve skladu. Systém navádí naše pracovníky postupně po skladových lokacích, čímž se zvýšila rychlost vychystávání zboží i dalších operací. Nyní můžeme v reálném čase kontrolovat a koordinovat veškeré činnosti ve skladu, což vede  vyšší efektivitě, produktivitě a zamezuje chybovost“.


Klíčové vlastnosti systému

Přesnost

K.Motion je bezpapírový skladový systém, který snižuje administrativní zátěž skladu. Transakce jsou zpracovávány v reálném čase – máte okamžité a přesné informace o chodu celého skladu. S více než 99% přesností se vyhnete nákladným chybám.

 

přesnost

 

viditelnost

Viditelnost

Díky přehlednému ovládacímu panelu můžete sledovat v reálném čase skladové operace, stav skladových zásob, plánovat práci, sledovat produktivitu zaměstnanců a další KPI.

 

Kontrola

Všechny operace prováděné skladníky jsou řízeny WMS a kontrolovány za použití automatické identifikace (čárový kód, RFID) tak, aby nezdržovaly obsluhu a zároveň eliminovaly chyby.

 

kontrola
optimalizace

Optimalizace

Optimalizované workflow založené na datech. Řídí zaskladnění zásob na optimální lokace, takže se zboží dostane na správné místo ve správný čas.

 

Integrace

Napojíme skladový systém do ERP, e-shopu nebo do externích systémů či aplikací určených pro dopravce a 3PL společnosti. Díky připraveným integračním funkcím není třeba budovat vlastní rozhraní.

 

integrace
škálovatelnost

Škálovatelnost

Systém je vysoce škálovatelný dle konkrétních potřeb zákazníka formou doplňkových modulů. Rozvíjejte toto řešení společně s růstem společnosti a s tím souvisejícím zvyšováním náročnosti a složitosti skladových procesů.

 


K.Motion Warehouse Edge v číslech

 

99,99%

99, 99%

Používáním systému řízeného skladu zvýšíte přesnost skladových procesů na až 99,99%. 

1000+

Tento systém využívá více než 1 000 společností po celém světě. Tyto rozsáhlé zkušenosti jsou promítnuty do pokročilé funkcionality systému.

1000+
2000

2000

Optimální skladové procesy pro konkrétního zákazníka se dají nastavit pomocí až dvou tisíc parametrů. To přináší velmi rychlou implementaci a flexibilitu celého řešení. 

 

194

K.Motion Warehouse Edge pomáhá zlepšovat skladové procesy desítkám zákazníků z různých oblastí. Mezi největší projekty v ČR patří implementace pro společnost Ptáček Velkoobchod se 194 uživateli.

 

194

Reference

Přečtěte si případové studie, které jsme s tímto řešení v průběhu let pro naše zákazníky realizovali

Pro optimalizaci dodavatelského řetězce si můžete stáhnout White Papers dokumenty


Pro koho je systém řízeného skladu K.Motion Warehouse Edge určen?

Systém je díky své flexibilitě možné nasadit již ve skladu o ploše 500 m2 a dvou pracovnících, ale i v areálu o ploše 50 000 m2 a desítkách současně pracujících skladníků a operátorů. S ohledem na procesy používané ve WMS lze s úspěchem systém nasadit jak v distribučních firmách (nákup, skladování, expedice), tak i ve výrobních (nákup materiálů, výroba, skladování hotových výrobků, expedice).

Integrace systému řízeného skladu K.Motion Warehouse Edge do podnikového ERP

Systém řízeného skladu K.Motion Warehouse Edge pracuje jako nadstavba ERP systému, se kterým si vymněňuje potřebná data (údaje o objednávkách, produktech, obchodních partnerech atd.) pomocí datového rozhraní (Microsoft Dynamics NAV, SAP, Helios aj.). Pro ostatní systémy lze využít univerzálního rozhraní. Jádrem systému je software, nicméně v rámci kompletní dodávky uživatel dostává i potřebný speciální hardware (mobilní terminály, bezdrátovou síť, tiskárny) a veškeré služby spojené s implementací systému a jeho uvedením do provozu. Samozřejmostí je využití technologií automatické identifikace - čárových kódů, RFID, bezdrátových sítí a hlasového vychystávání.

K.Motion Warehouse Edge vám zejména pomůže:

 • Zvýšit celkovou produktivitu skladu
 • Snížit náklady
 • Zrychlit plnění objednávek
 • Zvýšit spokojenost zákazníků
 • Zajistit vyšší efektivitu personálních zdrojů
 • Zvýšit všeobecnou přesnost ve skladu až na 99,9%
 • Optimalizovat využití skladových prostor

Systém umožňuje automatickou správu skladového provozu napříč všemi skladovými procesy, počínaje objednáním zboží u dodavatele a konče expedicí dodávky zákazníkovi.

Proč řídit váš sklad pomocí K.Motion Warehouse Edge?

 • Dosáhnete rapidního snížení chybovosti
 • Zjednodušíte skladovou evidenci
 • Zautomatizujete provádění skladových operací
 • Optimalizujete skladové procesy a hospodárněji využijete stávající plochu
 • Zajistíte si informace o situaci ve skladech v reálném čase


Souvsejicí odkazy: