Internet věcí - Internet of Things

Internet věcí (Internet of Things)

Co je IoT?

Zjednodušeně bychom mohli tento systém popsat jako propojení jednotlivých zařízení prostřednictvím internetu bez účasti člověka. Principem je sběr dat z různých senzorů a čidel a sdílení těchto dat prostřednictvím internetu za účelem dalšího zpracování a vyhodnocování.

Jak funguje?

Internet věcí využívá pro připojení zařízení běžné dostupné prostředky, jako je síťové připojení  kabelem nebo prostřednictvím bezdrátové WLAN sítě. Při práci v terénu, například sběr dat o teplotě přepravovaného nákladu ve vozidle, lze využít datovou komunikaci mobilních operátorů.  Pro vyhodnocování takto získaných dat se dají využít tzv. Technologie Big data.

Kde najde uplatnění?

Nejčastějšího uplatnění se IoT dočká především tam, kde je potřeba sbírat data z velkého počtu lokalit, tato data vyhodnotit a na základě výsledku vyhodnocení provést v daných lokalitách nějaké případné korekce. IoT tak najde uplatnění ve všech oblastech našeho života jako je  maloobchodzdravotnictví, průmyslu, energetice, i logistika.

Ukázka z praxe: Náramky zachraňující životy pacientů

Čas bývá největším nepřítelem. Už ale nemusí... Řešení společnosti Zebra Technologies umožňuje kvalitnější lékařskou péči vážně nemocným pacientům, kteří potřebují okamžitou pomoc lékařů. To vše je reálné díky chytrým náramkům obsahujícím čip pro monitorování aktuálního zdravotního stavu pacienta.

 

IoT z ekonomického hlediska

V dnešní době většina systémů funguje jako autonomní řešení, které internet využívá hlavně jako rozšíření své lokální sítě pro komunikaci mezi serverem a koncovou stanicí nebo zařízením. Díky implementaci IoT bude možné tento model změnit  a řídící část bude možné využívat daleko efektivněji a to díky:

  1. Snížení pořizovacích nákladů, jelikož dojde ke standardizaci klíčových hardwarových a softwarových komponent a ke sjednocení komunikačních protokolů
  2. Integraci Big Data Analytics mohou firmy daleko efektivněji data vyhodnocovat a ušetřit díky snížení neefektivity stávajících procesů

Jaký bude další vývoj?

Podle výzkumu společnosti IDC se objem financí v této oblasti zvětší z 1,9 miliard dolarů v roce 2013 na 7,1 miliard v roce 2020. Dvě třetiny spotřebitelů plánují koupi propojených technologií pro domácnost do roku 2019. Lze tak očekávat, že produkty a řešení internetu věcí se rozšíří po celém světě během příštích několika let, a to dramatickou rychlostí. To, že se IoT stává realitou potvrzuje i fakt, že této technologii věnují stále větší pozornost přední výrobci z oblasti síťových technologií (Cisco), ale i největší výrobce tiskáren a snímačů čárových kódů Zebra  Technologies pod obchodní značkou Zatar.