K.asset - evidence majetku

Co je to systém K.asset a pro koho je určen?

K.asset je systém evidence a inventarizace majetku pomocí čárových kódů a RFID

Jak systém evidence majetku K.asset funguje

Při inventuře pracovník postupně snímá čárové kódy, které jsou umístěny na majetku. Terminál ihned po sejmutí identifikuje majetek a vyhodnotí, zda se nezměnilo jeho umístění. Výsledek je zaznamenán do paměti terminálu. Automaticky zapíše datum, čas inventarizace a jméno pracovníka, který inventuru provádí.

Po ukončení inventury jsou data převedena zpět do aplikace na PC, kde jsou v přehledném formátu zobrazena. Výsledky inventury lze vytisknout ve formě předem nastavené sestavy nebo provést jejich export v elektronické podobě. Systém dovoluje i paralelní práci s více terminály a průběžné převádění dat z terminálů do PC v průběhu inventury. Kdykoliv během provádění inventury je možné zjistit na terminálu, jaký majetek se v místnosti nachází.

Výhody a přínosy K.asset

  • až 3x zvýší rychlost provádění inventury
  • snižuje chybovost 
  • odpadá přepis dat 
  • snadná a intuitivní obsluha 
  • používá čárový kód

Co musím pořídit

  NEJPRODÁVANĚJŠÍ SESTAVA MOŽNÉ VARIANTY
Mobilní terminál

Ergonomický terminál s vestavěným snímačem čárových kódů MC3200

 

Zebra mc32n0

Přenosný terminál MC67

mc67-android-front-newscreen-print-72dpi

Tiskárna etiket

Tiskárna určená pro středně velké objemy tisku ZT230

zt230

Stolní tiskárna GK420

gk family s

 

Spotřební materiál Termotransferové pásky a odolné etikety vhodné pro značení majetku
etikety a pasky
Licence K.asset

Systém K.asset je možné napojit na nadřízený informační systém a využít pouze klienta

K.asset pro mobilní terminály. Případně je možná plná instalace včetně klienta pro Desktop

evidence majetku
Servisní podpora Servisní podpora zabezpečující přístup k nejnovějším verzím software K.asset a garanci technické podpory
helpdesk

Vybrané reference

Často kladené otázky

Pokud nevedu evidenci majetku v ERP, můžu Váš systém využívat?

Ano. K základní části evidence majetku K.asset pro mobilní terminál je možné pořídit i K.asset Desktop, která samostatně eviduje karty majetku.

Jakou funkcionalitu má K.asset Desktop?

Funkcionalita K.asset Desktop je popsán na této stránce zde.

Jakým způsobem se zobrazuje již inventarizovaný majetek v mobilním terminálu? Stačí mi do každé místnosti vstoupit pouze jednou?

Po inventarizaci položky je v seznamu majetku označen tento majetek v tabulce odpovídajícím grafickým symbolem, který značí, že majetek byl inventarizován. Výhodou je, že uživatel může nastavit mód, ve kterém se nezobrazují již inventarizované položky a je možné jednoduše identifikovat, co je nutné v dané místnosti dohledat.

Je možné při inventuře zadat k inventarizovanému majetku poznámku?

Ano, po sejmutí čárového kódu je možné doplnit libovolnou poznámku k inventarizovanému majetku. Na základě požadavku našich zákazníků jsme přidali i pole Stav majetku, ve kterém je možné  vybrat z předem definovaného číselníku – Bezvadný stav, Mírně poškozeno, K vyřazení a následně sledovat stav majetku ve společnosti.

Je možné při inventuře zadat k inventarizovanému majetku zodpovědnou osobu?

Ano, podobně jako se zadává poznámka při právě inventarizovaném majetku, můžete rovněž zadat nebo změnit zodpovědnou osobu za majetek. Na základě této informace můžete vytvářet seznam majetku přiděleného jednotlivým zaměstnancům.

Můžu provádět inventuru dle zodpovědné osoby?

Ano, po nahrání dat do mobilního terminálu je možné zvolit, na základě čeho se bude inventarizovat. Na výběr je inventarizace dle místnosti, střediska, oddělení, nákladového střediska i na základě zodpovědné osoby.

Jak je to s reporty? Můžu vytisknout Inventurní soupis majetku v místnosti?

Pokud používáte mobilní terminály s evidencí majetku K.asset a data máte uložená ve Vašem informačním systému, reporty můžete pohodlně vytisknout z Vašeho známého prostředí ERP (pokud tuto funkcionalitu ERP obsahuje). Pokud data nemáte ve Vašem ERP nebo z nějakého jiného důvodu nemůžete použít funkcionalitu evidence majetku Vašeho ERP, můžete využít aplikace K.asset Desktop, kde je jednoduše možné Inventurní soupis k inventarizované místnosti vytisknout. Další informace o vlastnostech aplikace K.asset Desktop se dozvíte zde.

Související odkazy

Reference K.asset

Zaujal Vás systém evidence majetku K.asset? Kontaktujte nás pomocí formuláře.