Automatizovaný systém pro vysledovatelnost zboží pro TEREOS TTD

Řešení

Automatizovaný systém pro vysledovatelnost s využitím čárového kódu a aplikátory etiket pro Tereos TTD (dříve Cukrovary a lihovary TTD)

Implementovaný systém

Přínosy

  • zpětná i dopředná vysledovatelnost – splnění podmínek daných legislativou
  • automatizace pořizování dat potřebných pro vysledovatelnost produkce
  • automatizace značení palet
  • identifikace každé vyrobené palety
  • dostupnost dat v reálném čase v ERP systému
  • zvýšený přehled o skladovaných výrobcích
  • on-line propojení s informačním systémem Helios Green.

Použitý hardware

Související odkazy