Zakázková aplikace pro mobilního sběru a zpracování dat

Oblast řešení

Implementovaný systém

  • systém pro pracovníky v terénu, mobilní sběr a zpracování dat

Přínosy

  • přístup do databáze SAPu odkudkoliv
  • automatické odečítání dat
  • zprůhlednění kontrol díky přesným evidencím jejich času
  • zpětně se tak dají vyhledat např. data o inspekcích a odečtech provozních měření na konkrétní technologii(technickém místě)
  • sekundární přínos - splnění požadavku na rychlejší sjednocení procesů inspekcí na všech provozech 

Použitý hardware

  • mobilní terminály určené do výbušného prostředí

Související odkazy