Evidence majetku v psychiatrické léčebně

„Řešení inventarizace majetku pomocí čárových kódů splnilo naše očekávání,hodnotí p. Ing. Kozák z odd. výpočetní techniky a IT Psychiatrické léčebny v Dobřanech po roce a půl používání systému evidence majetku. „Tam, kde byl čárovými kódy majetek označen, došlo skutečně při inventarizacích ke značnému zrychlení a zpřehlednění práce”, dodává Ing. Kozák.

KODYS implementoval v léčebně systém pro evidenci majetku.  

Samotné označení evidovaných předmětů trvalo delší dobu vzhledem k tomu, že jsou rozmístěny celkem ve 30 budovách. Tento velký rozsah, kde se jednotlivé položky fyzicky nacházejí, byl jedním z důvodů pro zavedení systému pro zjednodušení a zpřesnění jejich evidence. 

Množství evidovaných karet majetku v účetnictví přesahuje v léčebně 60 000. 

O výběru dodavatele a řešení hovoří Ing. Kozák takto: “Zvolili jsme řešení od firmy KODYS, protože z několika nabízených možností se nám jevilo zpracování pomocí čárových kódů od této firmy jako nejlepší a nejuniverzálnější a navíc umožňovalo bezproblémové propojení s naším informačním systémem RAMSES ERP.”

Související odkazy