Komplexní řešení v automatizaci

Několik ukázek realizovaných projektů z oblasti průmyslové automatizace, automatické identifikace a značení výrobků.

Linka pro polepování knih etiketou s doplňujícími údaji

Knihy jsou ve skladu velkoobchodu doznačovány doplňujícími údaji o ceně, případně speciální akční nabídce a podobně. Stacionární snímač umožňuje číst čárové kódy v pásu širokém 250-300 mm. Při umísťování knih na dopravník obsluha orientuje knihy tak, aby se kód nacházel v tomto pásu. Přečtený kód je předán počítači, na kterém je spuštěna aplikace pro kontrolu expedované zakázky. 

Data o zakázkách jsou získávána ze skladového systému WMS a jsou použita jako podklad pro vytvoření etikety.  Etiketa je vytištěna a aplikována aplikátorem s integrovaným tiskovým modulem. Pracoviště je doplněno ručním snímačem čárových kódů a stolní tiskárnou Zebra pro zpracování neforemných nebo nadměrně velkých objektů nevhodných pro automatické zpracování.

Evidence a značení palet s cukrem pro účely dosledovatelnosti

Expedice

Základní částí tohoto projektu je aplikace zajišťující komunikaci s informačním systémem. Jednou ze základních funkcí softwaru je generování SSCC kódu pro označování palet a evidenci palet v informačním systému. Paleta je už z výroby označena etiketou, na které je uvedena šarže a druh výrobku. Ve výrobě je označení provedeno automatickými aplikátory etiket s tiskovými moduly Zebra.

Paleta přijede před obalovací stroj, kde jsou uvedené kódy načteny stacionárním snímačem  a předány řídicímu softwaru. Ten podle druhu výrobku vybere program pro obalení palety a informaci předá obalovacímu stroji. Zároveň vygeneruje paletové etikety pro označení palety. Po obalení je paleta označena etiketami formátu A5 z čelní a boční strany aplikátorem s tiskovým modulem. 

Kódy z paletové etikety jsou přečteny snímačem a předány řídicímu softwaru. Ten provede kontrolu a realizaci příjmu palety na sklad. Při fyzickém vjezdu palety na dopravníku do skladu je provedeno další přečtení kódu a kontrola údajů v IS.

Součástí projektu je i modul Expedice. Expedice palet ze skladu je prováděna pomocí mobilních terminálů řady MC9000 připojených přímo ke skladovému systému prostřednictvím bezdrátové sítě.