V Moviantu jsme zredukovali počet reklamací pomocí K.voice

Situace před zahájením projektu byla taková, že sklad byl řízen bez systému automatické identifikace a to na základě tištěných dokumentů. To označovalo vysokou míru chybovosti při skladových procesech. 

S rostoucím důrazem na kvalitu a při stálém navyšování objemů vznikla potřeba, zautomatizovat a zefektivnit práci ve skladovém provozu. 

Hlavními úkoly k řešení pro nás tedy byla minimalizace chyb skladových procesů, snížení počtu reklamací a zvýšení kvality služeb. Všechny tyto skutečnosti vedly k rozhodnutí zavést nové řešení s využitím výhod automatické identifikace. 

Vybrali jsme technická řešení založená na hlasové technologii K.Voice, napojená na ERP systém Adamint a snímání čárových kódů. Doba implementace projektu trvala zhruba 3 měsíce a jaký byl výsledek? Třikrát méně reklamací, snížení rizika a chybovosti skladových procesů, inventarizačních rozdílů na minimum. „Nespornou výhodou je také rychlost zaškolení nových pracovníků", vysvětluje Operační manažer Movianto Stanislav Večeřa.   

k.voice