RFID tagy

RFID Tag může být vyhotoven jako samolepicí etiketa, visačka nebo může být zapouzdřený v plastovém, případně gumovém pouzdře pro zajištění jeho vysoké odolnosti a dlouhodobé odolnosti. RFID Tag se skládá z RFID čipu a RFID Antény, které spolu tvoří tzv. RFID Inlay. V naší nabídce najdete nejčastěji používané RFID tagy pro různé možnosti využití, od špičkového výrobce Zebra Technologies. 

V případě, že si z naší nabídky nevyberete, neváhejte nás kontaktovat pro možnost výroby a dodání přizpůsobených tagů dle Vašich požadavků.


Jak fungují RFID tagy?

RFID (Radio Frequency Identification) je obecně používaný pojem pro technologii, která využívá rádiové vlny k automatické identifikaci. Informace uložené v čipu RFID tagu lze číst na dálku, bez jakéhokoliv fyzického kontaktu pomocí radiofrekvenčních vln emitovaných anténou RFID čtečky. Samotný RFID tag se skládá z čipu a připojené antény, díky které přijímá signál a zpětně reaguje na čtečku. RFID tagy se liší se rozsahem čtení, cenou, způsobem upevnění k produktu.

RFID řešení pro termoetikety

Z čeho se RFID tagy skládají?

  • Z RFID čipu
  • Z antény (pro rádiovou komunikaci)
  • A zapouzdření

Výrobci často dodávají čip spojený s anténou v provedení „inlay“ (čip a anténa v tenké průhledné fólii). Inlay je nejzákladnější forma RFID tagu a používá se jako polotovar pro finální, zapouzdřený tag (tzv. hard tag). Zapouzdření může být v podobě papírové etikety, plastové kotoučky, karty, krabičky, nebo velmi odolná zapouzdření (keramická pouzdra). Zapouzdření umožňuje manipulovat s čipem a upevnit ho na výrobek. Dodává čipu potřebnou mechanickou odolnost, odpovídající cílovému prostředí. Pomocí speciálního zapouzdření je také řešen problém, který vzniká, je-li tag o frekvenci HF nebo UHF umístěn na kovovém povrchu. Tyto štítky mohou být opatřeny lepidlem, které se používá k trvalému nanesení tagu na povrch. RFID tag lze umístit do zvláštního pouzdra, které může chránit před nárazem, teplotou, vlhkostí, vodou, kontaktem s kovovým povrchem.

Jak vybrat RFID tag?

Při výběru RFID tagů je důležité zvážit následující faktory:

  1. Geografická oblast, ve které budou tagy použity. Stejně jako u čteček a antén by zde měly být vybrány RFID tagy podle frekvence, která je v zeměpisné oblasti zákonem povolena (viz. RAIN RFID).
  2. Vnější a vnitřní vlivy. Jestliže bude muset být RFID tag odolný vůči extrémním teplotám, prachu, vodě, nečistotám nebo intenzivnímu promývacímu procesu, je nutné zvolit takový tag, jehož konstrukce odolá všem těmto vlivům.
  3. Povrch, na který bude RFID tag aplikován. Obvykle tagy dobře fungují na površích, jako je plast, dřevo, karton. Pouze některé RFID štítky jsou schopny pracovat na kovových, skleněných nebo tekutých površích.
  4. Metoda připevnění RFID tagů. Tvar a materiál, ze kterého je objekt vyroben, jsou při výběru připevnění tagu dva velmi důležité faktory. Většina štítků je připevněna pomocí speciálních lepidel (např. na kartonovém povrchu) a některé vyžadují použití nýtů nebo šroubů (např. na kovové palety).
  5. Požadovaný rozsah čtení. Mělo by se také pamatovat na to, že existuje mnoho dalších faktorů ovlivňujících rozsah čtení, včetně zesílení antény, síly přenosu čtečky nebo orientace RFID tagu.
  6. RFID tagy na kovu. Kovový povrch odráží vlny vyzařované RFID čtečkou a způsobuje rušení, se kterým se standardní RFID štítky nemohou vyrovnat. Za účelem překonání této překážky, vytvořili výrobci speciální RFID štítky, které používají další vrstvu materiálu oddělující RFID anténu od kovového předmětu, na kterém je štítek upevněn. Tyto speciální RFID tagy na kov se využívají zejména pro označování kovových chirurgických nástrojů, průmyslových nástrojů a IT zdrojů, jako jsou notebooky a servery.

Typy RFID tagů

Pasivní tagy

Nemají vlastní zdroj napájení. Energii pro odeslání informace získávají přeměnou rádiového signálu čtečky na elektrický proud. Z toho je zřejmé, že vysílací výkon tagu je velmi malý. Pasivní tagy jsou mnohem levnější než aktivní markery a obecně mají menší rozsah (pouze několik centimetrů až několik metrů).

Aktivní tagy

Jsou napájeny z baterie a aktivně přenášejí signál. Na několik metrů však může komunikovat jen RFID o frekvenci UHF, a to pouze za dobrých podmínek. Proto byla vyvinuta aktivní technika RFID, která využívá tagy vybavené vlastním napájecím zdrojem (baterií). Tím velmi vzrůstá vzdálenost pro komunikaci mezi čtečkou a tagem, a to až na několik stovek metrů. Ruku v ruce s tím se zvětšují rozměry tagů a řádově roste jejich cena. Aktivní RFID se uplatňují zejména v kontejnerové dopravě, kde je cena kontejneru a zboží úměrná vyšší ceně aktivního tagu.


Související odkazy