Aplikátory potištěných etiket

V průběhu výroby a především na konci výrobního řetězce, při balení a expedici bývají výrobky či jejich obaly značeny etiketami.

Na těchto etiketách bývá zpravidla kromě čitelného označení provedeno i označení čárovým kódem.

Na mnoha místech je možné a vhodné tento proces automatizovat.


Nabízené aplikátory LABEL PAX a LOGOPAK 

Výhody řešení

Automatické značení vytištěnou etiketou, na které jsou údaje jednoznačně definující výrobek, přináší především:

  • zvýšení rychlosti zpracování díky označení v přesně stanovený okamžik
  • přesné umístění etikety, které umožní bezproblémové čtení při automatickém snímání čárových kódů

Typická umístění aplikátorů etiket

  • mezi jednotlivými výrobními operacemi, kdy je výrobek značen typovým štítkem
  • na konci výrobního procesu při značení na obalu, případně skupinovém balení
  • při balení palet a předávání z výroby do skladu nebo k expedici

Související odkazy:

  • Spotřební materiál
  • Servisní podpora

Na následujících několika obrázcích je možné vidět tato typická použití

V praxi může být požadováno polepení z libovolné strany objektu. Ve většině případů je však etiketa aplikována na horní nebo boční stranu. Na prvním z obrázků je stroj Label PAX 110 určený pro aplikaci etiket o rozměru 15 x 30 mm shora na výrobek. Etiketa je vytištěna, přenesena pístem a domačknuta na horní povrch výrobku. Aplikátor je začleněn přímo do výrobní linky do místa, kde jsou již výrobky zcela kompletní a otestované.

Často není možné zastavit po dobu polepování dopravník. V případě aplikace na boční stranu je možné použít výklopné rameno se domačkávacím válečkem . Na tomto obrázku je stroj určený k polepování palet. Etiketa s čárovým kódem zde sloužík identifikaci druhu zboží na paletě, protože palety se z několika linek schází na jednom společném dopravníku vedoucím do skladu.

Rozšířenou variantou stroje z předchozího obrázku je tento aplikátor. Výklopné rameno je konstruováno tak, aby stroj mohl postupně aplikovat etiketu na čelní a boční stranu palety. Jedná se o verzi Label PAX 170 pro tisk velkých paletových etiket formátu A5. Etiketa zde obsahuje veškeré informace požadované v potravinářském průmyslu.

Pokud máte dotazy ohledně aplikátorů, kontaktujte nás pomocí formuláře.