INTERLEAVED 2 OF 5 (ITF) A ITF-14

INTERLEAVED 2 OF 5 (ITF) A ITF-14 - čárový kód pro interní aplikace a označování obchodních jednotek
Protože kód ITF dovoluje relativně vysokou hustotu zápisu (až 8 znaků na 1 cm), je velmi často využíván v nejrůznějších odvětvích průmyslu pro interní aplikace. Jeho speciální standardizovaná verze ITF-14 patří rovněž do systému EAN/UCC, kde se používá pro označování obchodních jednotek.

Dokáže kódovat číslice 0 až 9, přičemž každá číslice je reprezentována buď pěti linkami nebo pěti mezerami. Jednotlivé znaky se kódují v párech, tzn. že první znak daného páru se kóduje linkami a druhý znak mezerami mezi tyto linky umístěnými, takže kód ITF musí vždy obsahovat sudý počet znaků.

Související odkazy